Zoals gebruikelijk, het laatste woord is aan de voorzitter.......

Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd,

Het seizoen is ten einde en zien we allemaal uit naar een moment van rust, vakantie of andere uitdagingen. We kunnen terugkijken om een mooi seizoen waarvan het 60-jarig jubileumfeest op 2 juni j.l. het hoogtepunt was.

Terugkijkend weten we ook als vereniging waar we in het nieuwe seizoen aan moeten gaan werken. Begeleiding jeugd en barbezetting zijn belangrijke aandachtspunten. Gelukkig zijn de eerste stappen hierin al gezet en zien we weer diverse vrijwilligers naar voren komen om de club vitaal te houden.

 

Dankzij de inzet van het kernteam en Fons van der Lugt ligt er voor de vereniging een visie met aanbevelingen klaar voor de komende 5 jaar waar de 3 kernwaarden Verbinding Verdere ontwikkeling en Betrokkenheid de speerpunten zijn geworden. Een uitdaging voor ons allen waarbij het kernteam ons als bestuur blijft ondersteunen met het uitwerken van de visie.

 

Met de start van het nieuwe seizoen op de zaterdag kunnen we met trots melden dat Aannemingsbedrijf De Jong Zuurmond onze nieuwe hoofdsponsor is geworden voor de komende 3 jaar en willen we Patrick Kemker voor zijn 10 jaar durende hoofsponsorschap nogmaals hartelijk danken.

We streven naar een sportieve en gezellige zaterdag met mooie wedstrijden en veel toeschouwers.

 

Al met al positieve ontwikkelingen binnen de vereniging dankzij vele betrokken vrijwilligers waarvoor onze hartelijke dank. Ook een bijzondere dank aan de vele vrijwilligers die na meerdere jaren hebben besloten te stoppen met hun activiteiten en hun vrije tijd anders in willen gaan delen.  Begrijpelijk en ook weer goed voor nieuwe vrijwilligers met nieuwe ideeën.

 

Rest mij om namens het bestuur iedereen een fijne en mooie vakantieperiode toe te wensen, geniet van het weer en de rust.

 

Tot in het nieuwe seizoen.

Namens het bestuur.

Max Kroeze