Contributie seizoen 2017/2018

Categorie
Per jaar
Per ½ jaar
Senior
€ 185,-  
€ 95,- 
Onderlinge Competitie
€ 120,-  
€ 65,-
Jeugd tot 18 jaar
€ 115,-
€ 60,-
Kabouter tot 5 jaar
€ 85,-
€ 45,-
Steunende leden
€ 50,-
€ 25,-
Jeu de Boules
€ 50,-
€ 25,-

Hier inschrijven:

Bij v.v. Beesd is er een kledinglease plan opgesteld, klik op deze link voor meer informatie!


Contributie:
Artikel 8:
1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Ere leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3: Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Aan- en afmelden nieuwe leden of informatie:
Linda van Dijk
P. Baltusstraat 16, 4153 CP Beesd
Tel: 0345-684109
E-mail: leden@vvbeesd.nl

Elmar Dokman
E-mail: leden@vvbeesd.nl

Aan- en afmelden Jeu de Boules:
Henk van den Berg (secretaris)
Blauwe Huis 7, 4153CX Beesd
Tel: 06 5121 3476
E-mail: henkmavandenberg@gmail.com