Op 24 augustus 1968 werd ons huidige sportpark ‘Molenzicht’ geopend. Op dat moment was er een accommodatie gebouwd bestaande uit een bestuurskamer, een kantine en twee kleedkamers. In de jaren daarna is, gelijk oplopend met de groei van het aantal leden van de club, de accommodatie successievelijk uitgebreid tot een clubgebouw bestaande uit acht kleedkamers voor de voetballende teams en de scheidsrechters, een behandelkamer, een bestuurskamer en een gezellige kantine. De laatste uitbreiding heeft plaatsgevonden in 1998. De oprichting en alle uitbreidingen zijn door de leden zelf in de loop der jaren uitgevoerd. 


In 2008 heeft de Jeu de Boule vereniging uit Beesd ook onderdak gevonden op Molenzicht. Ook zij maken gebruik van de kantine.
De leeftijd van de accommodatie brengt met zich mee dat er diverse bouwdelen en installaties aan het verslijten raken. Voetbalvereniging Beesd is aan het nadenken over hoe verder met de accommodatie om te gaan. Het nemen van een besluit hierover is geen sinecure en dient zeer zorgvuldig genomen te worden. Het doen van een dergelijke investering in de accommodatie betekent immers veel voor de begroting van de club. We verwachten dat we hiervoor zeker enige jaren nodig hebben om de nodige middelen te verzamelen.


In het najaar van 2015 is daarom besloten om de accommodatie zodanig op te knappen dat we de komende periode goed vooruit kunnen. Op eenzelfde manier als in het verleden heeft de accommodatie een grondige opknapbeurt gehad. Deze is namelijk weer geheel zelf uitgevoerd door ruim 80 vrijwilligers. Er is een resultaat neergezet om heel erg trots op te zijn. Niet alleen trots op hoe de accommodatie er nu uitziet maar even trots op de tomeloze inzet van de leden en de sponsors die de club een warm hart toedragen.


Voetbalvereniging Beesd werkt nu naar een nieuwe accommodatie op Molenzicht. Een mooi en voor onze gasten goed te bereiken sportpark. Net zoals de club een centrale plaats inneemt in de Beesdse samenleving, ligt Molenzicht midden in het dorp en ziet uit op de molen waaraan het haar naam dankt.

 

 • foto1

  Rond augustus 2015 is er begonnen met de grote renovatie, dit begon met de werkzaamgheden, schuren, schoonmaken etc.

 • foto2

  Er werd gekozen voor een nieuwe kleur van de kantine, wat de uitstraling van het complex een enorme boost gaf!

 • foto3

  Ook werd de binnenkant groots aangepakt, hier zijn de mannen van Heinink en Spronk bezig om alles te stucen!

 • foto4

  De hele kantine werd van binnengeverfd, ook namen apparaten zoals de frisdrankautomaat, de muntenautomaat en de sokkenautomaat hun plaats op Sportpark Molenzicht!

 • foto6

  De belangrijkste kracht van de renovatie zijn de vrijwilligers en sponsoren! Deze kregen ook een verdiend plekje in de krant

 • foto7

  Ook de jeugd droeg haar steentje bij, met de Sponsorloop werd een recordbedrag opgehaald!

 • foto8

  Er kon worden gestemd welke afbeelding zich op de witte wand in de kantine kon huisvesten.

 • foto9

  Er werd uitvoerig gestemd, en de afbeelding werd op de witte muur geplaatst

 • foto10

  Er kwamen nieuwe tafels in de kantine, allemaal gesponsord door leden en vrijwilligers!

 • foto11

  Het complex wordt steeds mooier en mooier!

 • foto12

  Vrijwilligers verdienen natuurlijk ook een drankje :)

 • foto13

  Er werd een nieuwe prachtige bar geplaatst, wat het aanzicht nog mooier maakt!

 • foto14

  De kers op de taart zijn de nieuwe stoelen! Er wordt op dit moment nog steeds hard gewerkt om de kantine nog te verbeteren!