De toekomst van Voetbal Vereniging Beesd bepalen we met elkaar dus met de leden. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen

is hiervoor in samenwerking met de KNVB een ‘kernteam’ geformeerd bestaande uit leden uit alle geledingen binnen de vereniging.

Op de foto het ‘kernteam’ bestaande uit v.l.n.r. Bart van Lith, Wim Bender, Nick Kruissen, Yvonne Smits, Anjo van Gameren, Berry Daemen, Hans van Bremen, Fons van de Logt (adviseur KNVB) en Kevin Spronk. Op de foto ontbreekt Erica van Kilsdonk.

Na een aantal sessies met het kernteam en twee ‘spiegelavonden’ met grote groepen leden kwamen de volgende ‘ambities’ naar voren die prioriteit krijgen verdeeld onder drie kernwaarden: Verbinding, Verdere ontwikkeling en Betrokkenheid.

VERBINDEN

 • Verwelkomen van nieuwe leden.
 • Wegwijs maken van nieuwe trainers/leiders.
 • Smoelenboekje/presentatiegids voor meer herkenbaarheid binnen de vereniging. Bij wie moet je voor wat zijn?

VERDERE ONTWIKKELING

 • Aanstelling van een jeugdcoördinator
 • Begeleiden en coachen van leiders, trainers en coaches, plus later het borgen van de kennis
 • Ontwikkelen voetbaltechnisch beleid
 • Aandacht voor de overgang van junioren naar senioren (m.n. teams voor O19 en O23)

BETROKKENHEID

 • Een rode lijn neerzetten. Het aanstellen van een of meerder aanspreekpunten
 • PR en communicatie (= niet louter en alleen het verrichten van mededelingen, maar ook vooraf informeren en probleemeigenaar maken).
 • Streven naar positieve berichtgeving. Weet wat op de site komt. Denk aan het imago van vereniging
 • Invulling van diverse diensten
 • Het organiseren van elftalbijeenkomsten voor jeugdteams en hun ouders, waarbij heldere afspraken gemaakt worden m.b.t. diverse zaken (trainingen, vervoer uitwedstrijden, etc.) waar hulp van ouders noodzakelijk is en het doorspreken van regels.

Advies van het kernteam aan het bestuur:

Verdeel de ambities onder de bestuursleden. Een bestuurslid zoekt ‘commissieleden’ om de ambities te realiseren. Gevolg van deze omzetting is dat de bestuursleden niet alleen maar uitvoerend te werk gaan, maar meer leidend. De volgende ambities hebben prioriteit:

 1. Verbinding: Zorg voor herkenbaarheid binnen de vereniging. Verwelkom nieuwe leden, deel een presentatiegids (smoelenboek) uit en maak nieuwe leiders/trainers wegwijs.
 2. Verdere ontwikkeling: Maak prioriteit van het aanstellen van een jeugdcoördinator, m.n. voor het begeleiden en coachen van leiders en trainers en ontwikkeling voetbaltechnisch beleid.
 3. Betrokkenheid: Aandacht PR en Communicatie. Rode lijn neerzetten voor een goed imago van onze vereniging. In de communicatie ook aandacht voor duidelijkheid: Wat wordt er van leden van onze vereniging verwacht?

Het kernteam blijft fungeren als klankbordgroep om de vorderingen van deze switch te volgen, kijken of ambities aangepast moeten worden en om (eventueel) het proces bij te sturen. Zij wensen het bestuur veel succes en hebben er alle vertrouwen in.

Reactie van het bestuur:

Wij nemen het advies van het kernteam ter harte. Aan het bestuur de uitdaging dit vorm te geven.

We zijn blij met de geboden hulp van het kernteam en we danken iedereen voor het zijn/haar inzet.

Het bestuur

 

Op de foto KNVB-adviseur Fons van de Logt die uit handen van Jan Kroeze bloemen

ontvangt voor zijn inspirerende avonden over de toekomst van v.v. Beesd.