Beste lezer,
 
Op dinsdag 7 mei jl. hebben wij (de werkgroep woningbouw) namens Beesd voor elkaar ingesproken voor de raadsvergadering van die avond. Dit was een volgende stap naar de realisatie van woningbouw in Beesd. De wethouder en de betreffende ambtenaar hebben ons voorstel (zie bijgesloten presentatie gemeenteraad 7 mei 2019) inhoudelijk beoordeeld. We hebben hierop een schriftelijke bevestiging ontvangen dat ze graag met ons verder in gesprek willen.
 
In de lokale kranten is helaas een negatief beeld (geen grote woningaantallen meer beschikbaar / slechts 15 woningen Beesd) geschetst. Maar de reacties op de inspraak vanuit de gemeenteraad waren positief:
 
“In oktober in het klokhuis hebben de politieke partijen een toezegging gedaan aan Beesd”, “We hebben al meerdere malen het verzoek uit Beesd gehad….de behoefte is duidelijk!” en “We hebben reeds mooie voorbeelden van CPO in de voormalige gemeente Lingewaal…en dat lijkt een hele goede opzet”
 
Ook naar aanleiding van het informele gesprek met de wethouder en ambtenaar na afloop van de raadsvergadering zijn we positief gestemd over de positie en urgentie van Beesdse woningbouw.
 
De gemeente is in gesprek met de provincie Gelderland. De wethouder is op jacht naar nieuwe aantallen woningen voor gemeente West Betuwe, voor de periode 2020 - 2025. Deze claim zal de gemeente moeten staven aan de hand van een nieuw te houden woningbouw behoefte onderzoek. Wij zijn van mening dat de Beesd voor elkaar enquête woonbehoeften Beesd en de interesselijst de ultieme basis is voor zo’n onderzoek en pleiten dus voor inbreng van onze gegevens.
 
De komende maanden gaan wij in overleg met de gemeente en gaan we kijken hoe wij samen kunnen optrekken richting provincie. Naar aanleiding van de bijeenkomst d.d. 8 april in het Klokhuis is er een interesselijst woningbouw op basis van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) opgesteld. Deze lijst is van belang in het gesprek, het toont de urgentie van nieuwe woningbouw in Beesd aan. Heeft u ook interesse om mee te bouwen in Beesd en wilt u toegevoegd worden aan de lijst, vul dan het onderstaand Interesseformulier deelname CPO in.
 

Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@beesdvoorelkaar.nl of in de brievenbus stoppen van het Klokhuis (Jeugdlaan 2a)

 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u mailen naar info@beesdvoorelkaar.nl, bellen met het Klokhuis 0345 - 68 12 64 of kom even langs in het Klokhuis.
 
Hartelijke groet,

Beesd voor elkaar werkgroep woningbouw

Tim Hustinx, Frans de Weijer, Marco van den Broek, Michiel van Doorn, Sebastiaan van Doorn en Jordi de Groot

Bijlagen: Presentatie gemeenteraad 7 mei 2017 en  Interesseformulier deelname CPO