Een belangrijk persoon binnen onze jeugdopleiding is Hoofd Technische Commissie Jeugd (HTCJ).

De HTCJ zorgt ervoor dat het Technische jeugdplan binnen de hele club wordt uitgevoerd en het gehele kader volgens deze visie werkt. De HTCJ geeft leiding aan de Technische Commissie Jeugd (TCJ) en gezamenlijk voor de totale jeugdafdeling.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het uitvoeren en bewaken van het Technisch jeugdplan
 • Zorg dragen voor de te behalen doelstellingen binnen de jeugdopleiding
 • Aansturen van en leidinggeven aan de TCJ leden en technisch kader
 • Opleiden en ondersteunen van trainers/coaches
 • Bezoeken van wedstrijden en trainingen
 • Eindverantwoordelijk voor de teamindelingen i.s.m. TCJ
 • Aanstellen trainers en leiders i.s.m. de TCJ
 • Doorstroming van “talenten” naar een “hoger” team of leeftijdsgroep
 • Adviseert de TC-senioren over jeugdspelers die overstappen naar de senioren
 • Initiatief nemen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen
 • Aanspreekpunt voor KNVB en Fc Utrecht op voetbaltechnisch gebied

Communicatie:

 • legt rechtstreeks verantwoording af aan de Jeugd Commissie
 • Overlegt frequent met de TCJ leden
 • Overlegt frequent met de trainer/coaches van diverse teams
 • Bespreekt samen met trainer/coaches de doorstroming c.q. ontwikkeling van jeugdspelers

Profiel:

 • Werkt volgens het Technisch beleidsplan van V.V. Beesd
 • Kennis en inzicht in de hedendaagse doelstellingen van het jeugdvoetbal
 • Kennis van de leeftijdsspecifieke kenmerken van de leeftijdsgroepen
 • Ervaring in het opleiden van jeugdvoetballers
 • Goede contactuele en organisatorische eigenschappen
 • Goed kunnen communiceren
 • Bereid zijn om minimaal 2 avonden en een groot deel van de zaterdag op de club aanwezig te zijn, dit in overleg.
 • Visie kunnen vertalen in beleid