Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd,

Het voetbalseizoen zit er weer op en kunnen we ons opmaken voor de zomervakanties. Een seizoen van spelen op kunstgras en het nieuwe hoofdveld, handhaving in de 4e klasse, maar ook van veranderingen binnen de club.

De pilot voor de zaterdagcompetitie is een feit na overleg met betrokken spelers waar zorg en verwachtingen elkaar troffen met als gevolg dat het een kans gaat krijgen. Het bestuur beseft dat dit soort veranderingen met de nodige zorg en communicatie tot stand moeten komen.  Na één jaar vindt er een evaluatie plaats met betrokkenen.

Een bijzondere spelvorm die bij onze vereniging tot stand is gekomen is het Walking Football, mede door de tomeloze inzet van George Wakkermans kunnen we nu al over een succes spreken. Oud leden van onze vereniging met dorpsgenoten en of vrienden komen gezellig samen om bij te praten en een balletje te trappen, een schitterend initiatief. Eventuele geïnteresseerden die op de woensdagmorgen mee willen voetballen zijn van harte welkom, bij voldoende belangstelling kan ook naar andere speeltijden gekeken worden.

Naast successen moeten we helaas ook constateren dat er enkele elftallen niet meer uitkomen in het nieuwe seizoen. Het 1e dames elftal stopt vanwege privé redenen van de dames en de senioren blijft beperkt tot drie teams. Deze veranderingen binnen onze vereniging lopen parallel met de landelijke ontwikkelingen, dit niet als excuus maar als constatering. Daarom moeten we als vereniging open staan voor nieuwe activiteiten op onze accommodatie, het zij competitief of als gezellig een partijtje voetballen met vrienden met als afloop een leuke 3e helft.

Voor het behouden en begeleiden van de huidige elftallen zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het komende seizoen. Er is een tekort aan vrijwilligers in de jeugdcommissie, scheidrechters, leiders en activiteiten commissie.

Daarom een oproep aan eenieder die bereid is enkele uren per week in onze vereniging te investeren zich aan te melden bij het bestuur.

Na enkele jaren hebben Patrick Kemker, Jeroen Stappershoef en Roland Versteegh besloten het nieuwe seizoen niet meer in het hoofdbestuur actief te willen zijn, maar blijven zij nog wel betrokken bij de club.

Met veel energie en enthousiasme hebben ze de vereniging vanuit de mislukte fusie tot een vitale vereniging gebracht waarvoor wij onze grote dank uitspreken. Geïnteresseerden die hun plaats willen innemen kunnen dit kenbaar maken aan het bestuur.

Een woord van dank aan Tiny van Veen, Dick Hol, Japie Verwolf, Tommy Zuurmond, Goof Dokman voor hun inzet voor de vereniging na een lange periode hebben zij besloten het stokje over te dragen voor het nieuwe seizoen.

Ook een woord van dank aan de Business Club VVBeesd. Met hun bijdrage kunnen we op korte termijn een injectie geven aan de huidige onderhoudskosten en voor de lange termijn werken naar de beoogde nieuwbouw.

Het is en blijft moeilijk om iedereen persoonlijk te bedanken maar weet dat alle inzet op alle fronten enorm door het bestuur gewaardeerd wordt en van groot belang is voor onze club.

Al met al toch een mooie afsluiting van dit seizoen met weer vele uitdagingen voor het komende seizoen waarbij ik de verwachting uitspreek dat we deze uitdaging om alle vrijwilligerstaken met de bekende veerkracht en flexibiliteit van onze leden in te vullen.

Rest mij om iedereen te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar en wens ik iedereen namens het bestuur een fijne vakantie toe!!

Met vriendelijke groet,

Max Kroeze