Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum: Maandag 30 september 2019

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Kantine v.v. Beesd

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering 24 september 2018.
 4. Verkort jaarverslag door de secretaris.
 5. Bestuursverkiezing

Naam                          Functie                              Benoemd             Herkiesbaar

Max Kroeze                 voorzitter                          2015                     2021

Jan Kroeze                 penningmeester                 2015                     2021

Goof Dokman              secretaris                           2006                     2021

Cees Brouwer             senioren                             2015                     2021

Richard Aalten            algemeen                           2019                     2022

 

N.B.: Volgens de statuten treedt een bestuurslid aan voor een periode van 3 jaar en is terstond herkiesbaar

 

 1. Financiën
  • Financieel overzicht 2018-2019 door penningmeester Jan Kroeze
  • Bevindingen kascommissie door Jeroen van Breemen en Renske van Soelen
  • Verkiezing lid kascommissie ter vervanging Renske van Soelen
  • Toelichting financiële cijfers (werkelijk 2018-2019, begroting 2019-2020)

 

 1. Afscheid/bedanken vrijwilligers.

 

 1. Rondvraag

 

 1. Afsluiting

Ready for take off?

De Commissie Communicatie heeft de laatste maanden keihard gewerkt op een nieuwe website in de lucht te brengen.

Vandaag gaat de nieuwe website live, met een vernieuwde lay-out is de website weer klaar voor de toekomst!

 

Vrijdag 20 september organiseren de WKC dames het eerste Bubbeltoernooi op Sportpark Molenzicht.

Op dit evenement komen verschillende dames teams uit de regio naar Beesd toe om dit toernooi te spelen. Aanmelden voor dit toernooi kan om 19.00, om 19.15 wordt iedereen verwelkomt op Sportpark Molenzicht.

Nieuwsgierig geworden? Komt gerust kijken, tot de 20ste!

Wie kent de zo markante geel blauw oranje auto’s van De Jong Zuurmond niet. Of je nu in Limburg bent of Friesland. Je komt ze overal tegen. Infrabeheer, Onderhoud & Services, de Jong Zuurmond wil graag dat iedereen veilig en met plezier onderweg kan zijn, op de weg en over water. De medewerkers van de Jong Zuurmond werken daarom met passie en energie aan de veiligheid van de (water)weg en het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Dat doen ze met betrokken vakmensen en het beste en meest uitgebreide materieel. Ze werken proactief én integraal en hebben een continue focus op kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Zo zijn onze (water)wegen altijd in optimale conditie.

De v. v. Beesd is verguld met het hoofd sponsorschap voor de komende 3 jaren. Erica, Henk en Gerrit Zuurmond heel hartelijk dank voor jullie ondersteuning. Als vereniging gaan wij met ons elftal, op sportief en kwalitatief niveau, de firma de Jong Zuurmond promoten en scoren op prestige.

Het bestuur van de v. v. Beesd

Op dinsdag 10 september (vanaf 20:00 uur) zal er voor de trainers en leiders van de jeugd een bijeenkomst plaatsvinden in de kantine waar zij geïnformeerd zullen worden over aankomend seizoen door de TC jeugd. Ook biedt deze avond gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken met de TC jeugd. Deze bijeenkomst is in navolging van de hand out die trainers/leiders deze week hebben ontvangen vanuit de TC. Deze hand out dient als wegwijs voor trainers en leiders in voornamelijk planning, logistiek en praktische tips.