Dag Evert.

Samen met uitvaartverzorging Rivierenland organiseerde Voetbal Vereniging Beesd op woensdag 24 februari een laatste groet aan hun clubicoon Evert van Zelst. Het werd een waardig afscheid.

Vele jongeren hadden zich op de aankomstweg naar Sportpark Molenzicht opgesteld tussen een haag van rode en zwarte ballonnen en onder luid applaus werd Evert voorafgegaan door het damesteam van kleindochter Fenne en zoon Jos op zijn laatste gang naar zijn club begeleid.

Daar werd hij bij de ingang opgesteld tussen de vele bloemstukken, met zijn viskoffer, zakmes en onafscheidelijke pet. Velen maakten gebruik van de mogelijkheid om via een drive-thru afscheid te nemen en de familie vanuit de auto te condoleren en sterkte te wensen. Verkeersregelaars zorgden ervoor dat de vele auto’s, fietsers en elftallen te voet veilig hun weg vonden op de door fakkels verlichte smalle aankomstweg naar het voetbalveld.

Dan zie je waar een dorpsclub groot in kan zijn.

Samen plezier hebben, maar er ook zijn om elkaar te steunen bij verdriet.

Na afloop bedankten de familieleden de vele vrijwilligers en vertrok Evert naar de RK Kerk waar de dag erna de uitvaart werd gehouden.

Indrukwekkend, dat is het juiste woord.

Want dat was het.

Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd,

Woensdagavond 24 februari a.s. wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om middels een drive-thru afscheid te nemen van Evert van Zelst en de familie te condoleren.

Vanwege de Corona beperkingen is dit helaas de enige mogelijkheid.

De ceremonie is van 18.30 uur tot 20.00 uur op de Sportstraat 7 te Beesd.

Wij verzoeken iedereen op gepaste wijze te rijden vanwege de verwachte drukte op de enigszins smalle weg. De familie zal samen met Evert bij de entree jullie verwelkomen om vervolgens via het trapveldje weer terug te rijden naar de Sportstraat. Dit alles wordt met verkeersregelaars begeleid.

Ter herinnering aan Evert kunnen jullie een bericht plaatsen op www.uitvaartverzorgingrivierenland.nl/gedenkplaats.

Het bestuur

Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd,

Afgelopen vrijdag ochtend bereikte ons het droevige nieuws dat erelid Evert van Zelst na een kortstondig ziekbed is overleden.

Zijn inzet en betrokkenheid is altijd groot en bijzonder geweest en hebben we daarom op 20 januari j.l. samen met Evert de bestuurskamer naar hem vernoemd als blijk van dank voor zijn meer dan 50 jaar vrijwillige inzet voor de vereniging.

Helaas moesten we een week later al definitief afscheid nemen van Evert vanwege zijn verhuizing naar de hospice in Tiel en heeft hij  daar nog enige weken van veel aandacht en juiste zorg mogen genieten.

Ondanks het verdriet en gemis zijn we ook ontzettend trots dat we met Evert mochten samenwerken, konden genieten van zijn bijzondere humor met daarnaast scherpte en gezonde kritiek.

Geliefd bij jong en oud!

Zijn brede inzet al die jaren, het bekende cognacje op de donderdag avond, het walking football en de vaste zaterdagen klussen met het hele team zullen we zeker gaan missen.

We zijn Evert dan ook zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet met vele mooie herinneringen en anekdotes voor iedereen.

Wij wensen de familie veel sterkte toe voor de komende tijd.

( Aanstaande woensdagavond tussen 18.30 uur en 20.00 uur  is er gelegenheid om middels een drive thrue bij onze vereniging  afscheid te nemen van Evert en de familie te condoleren, nadere informatie volgt nog)

Het bestuur