Met ingang van heden heeft V.V. Beesd een vertrouwenspersoon. Mevrouw Rieneke Boerma neemt deze rol op zich, waarmee V.V. Beesd een volgende stap zet in haar beleid om te komen tot een stimulerende, sociale en veilige omgeving voor haar jeugd, leden en vrijwilligers.

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen onze vereniging aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Dit kan betrekking hebben op bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesterijen, discriminatie of persoonlijke problemen. Indien onze leden, vrijwilligers of aanverwanten - bijvoorbeeld de ouders van onze jeugdleden - hun verhaal kwijt willen, kunnen zij zich wenden tot onze vertrouwenspersoon.

Geheimhoudingsplicht

In het contract van de vertrouwenspersoon is vastgelegd dat deze geheimhoudingsplicht heeft. Deze plicht zorgt ervoor dat de personen die met bepaalde problemen kampen de vertrouwenspersoon ook daadwerkelijk kunnen vertrouwen op een correcte behandeling van hun melding.

Samenwerking scholen en maatschappelijke organisaties
Onze contactpersoon werkt nauw samen met de basisscholen en kinderopvang in onze regio. Op deze wijze proberen wij te voorkomen dat problemen - die zich bijvoorbeeld voordoen op scholen - zich gaan verplaatsen naar onze sportvereniging. Indien problemen zich mede elders voordoen, zal in samenspraak met de betreffende persoon die de melding doet, overlegd worden om het probleem bespreekbaar te maken met de vertrouwensperso(o)n(en) van de scholen of maatschappelijke organisaties.

Contactgegevens

Onze vertrouwenspersoon is te bereiken via vertrouwenspersoon@vvbeesd.nl. Meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld door onze vertrouwenspersoon en zijn voor anderen binnen onze vereniging niet toegankelijk. Uw privacy heeft de hoogste prioriteit.

Belangrijke volgende stappen
In haar beleid om tot een veilige, sociale en stimulerende omgeving voor onze jeugd te komen, worden op het ogenblik meerdere belangrijke stappen gezet. Eén daarvan is de aanvraag van een collectieve VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor alle bestuursleden, trainers / begeleiders en vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij onze jeugdactiviteiten. Naast deze ontwikkeling wordt er veel aandacht besteedt aan de gezondheid van onze jeugd, wat zich vertaald in de opzet van een ‘gezonde kantine’ en aandacht voor de gevaren van genotsmiddelen.

 

Sponsoren

 • profile.jpg
 • framesport.jpg
 • beelen.jpg
 • wakkermanselektro.jpg
 • wakkermans2.jpg
 • nijhuis.jpg
 • brasseriemarie.jpg
 • arisse.jpg
 • nijhuis2.jpg
 • beflexit.jpg
 • dewaag.jpg
 • bouwbedrijfbeesd.jpg
 • decohome.jpg
 • vanrijnbouwbedrijf.png
 • vandun.jpg
 • provoet.jpg
 • schaap.jpg
 • bertels.jpg
 • arievanbeusekom.jpg
 • 020915.jpg