Voor v.v. Beesd is het belangrijk dat wij instaan voor de veiligheid van onze leden.

We willen graag dat iedereen met plezier kan voetballen en zich thuis kan voelen binnen onze vereniging.

Binnen onze maatschappij is het helaas zo dat er toch gebeurtenissen plaatsvinden waarbij grensoverschrijdend gedrag voorkomt en v.v. Beesd wil graag proberen om daar hulp te bieden, als dat nodig is, om dit te voorkomen of te stoppen als dit plaats vindt binnen onze vereniging

Bij de vertrouwens(contact)personen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij ; Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van v.v. Beesd

  • Pesten en gepest worden
  • Machtsmisbruik en verbale agressie
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten); de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag ; je denkt dat iemand uit jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging / het team
  • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer/coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
  • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
  • Of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van v.v. Beesd op de juiste plaats is

Als er sprake is van seksuele intimidatie, kun je ook terecht bij het NOC*NSF met je vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900-202 55 90 (€0.10 cent per minuut)

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon

Deze luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Dit kan binnen de vereniging zijn (o.a. vertrouwenspersoon ) maar er kan ook contact gelegd worden met externe partijen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zij doen niets wat je niet weet.

De  vertrouwenscontactpersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten kan ook.

Wat doet de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon helpt je, binnen de vereniging, bij het vinden van een oplossing voor jouw situatie.

Er kan overleg zijn met de vertrouwenscontactpersoon over de situatie om daarna contacten te leggen met  technische commissie/ trainers/coach/ team , om het probleem bespreekbaar te maken en, afhankelijk van de situatie, tot een oplossing te komen en/of de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken.

Ook kan er overleg plaatsvinden met het (jeugd)bestuur  als er binnen de vereniging maatregelen genomen dienen te worden en deze begeleid dit proces.

Vertrouwenscontact persoon             Jonne van Zanten

Vertrouwenspersoon                          Rieneke Boerma                     tel.  0345-618892

Emailadres: vertrouwenscommissie@vvbeesd.nl