Stemmen op algemene ledenvergadering

Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd.

In de vorige Algemene Ledenvergadering van oktober 2021 hebben we als bestuur al melding gemaakt van het feit dat er weer verkenningen waren met Rhelico en we eventueel op een later moment terug zouden komen bij jullie.

De afgelopen maanden zijn er de nodige gesprekken geweest tussen de verenigingen op verschillende niveaus en zijn wij op het punt gekomen om het onderwerp van samenwerken jeugd en intentie tot fusie bij jullie ter goedkeuring neer te leggen.

Volgende week woensdagavond is het dan zover en kan er gestemd worden op dit onderwerp welke van belang is voor de toekomst van onze vereniging. We zullen als bestuur de details uitleggen en vertrouwen op een constructieve avond.

Volgens artikel 17 van de statuten van de vereniging is het volgende van toepassing:

2. leder stemgerechtigd lid heeft één stem. Wanneer een lid de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is de ouder/verzorger van het lid bevoegd om de stem te doen uitbrengen.

3. leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen.

6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Wij willen iedereen van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze avond om tot een goed en weloverwogen besluit te komen.

Tot woensdagavond 8 juni om 19.30 uur in de kantine van v.v. Beesd.

Namens het bestuur.

Max Kroeze