,

Start samenspel Beesd en Rhelico

Maandag 5 december 2022

Persbericht

Beesd/Rumpt, 4 december 2022

Start samenspel Beesd en Rhelico

Op weg naar nieuwe voetbalvereniging.

Op dinsdag 22 november ondertekenden v.v. Beesd en rvv Rhelico en gemeente

West Betuwe de intentieverklaring voor het samenvoegen van beide voetbalverenigingen. Het doel hiervan is één voetbalvereniging met meer draagkracht voor sport, beweging en ontmoeting. De besturen werken met hulp van een kerngroep gezamenlijk aan een plan van aanpak.

Afgelopen zomer stemden beide verenigingen tijdens hun algemene ledenvergadering in met een intensieve samenwerking, zodat er in de toekomst één nieuwe vereniging kan komen. Het plan hiervoor is nu een stap dichterbij.

In samenwerking met de gemeente als eigenaar van de grond waarop de velden liggen, spraken alle partijen de intentie uit.

Plan van aanpak

Voorzitter van v.v. Beesd Max Kroeze licht toe. “v.v. Beesd is een gezonde voetbalvereniging met een stabiel ledental. We staan voor dezelfde uitdagingen

en willen een toekomstbestendige sportmogelijkheid. We bundelen onze krachten en het eerste positieve resultaat van onze samenwerking is al zichtbaar.

Vorig jaar zetten we een succesvolle jeugdafdeling op. De intentie om te fuseren daarbij opgeteld, is een welkome aanvulling voor onze verenigingen. Nu is de eerste stap het uitwerken van een plan van aanpak met aandacht voor financiën, vrijwilligers en sponsoren.”

Aan de bal

Beide besturen zijn aan de bal om de samenvoeging tot een succes te maken. Bestuurslid van rvv Rhelico Jeffrey van Oostrum ziet de positieve effecten van de nu al vruchtbare samenwerking. “We willen één mooie en sterke voetbalvereniging realiseren voor de zeven Lingedorpen en omgeving. Zo behouden en borgen we het speelplezier voor huidige en toekomstige leden voor jong en oud.

De saamhorigheid en lokale cohesie van deze dorpen is op vele vlakken groot en we kijken er naar uit om dit ook op voetbalgebied te realiseren. De huidige samenwerking met de jeugd is een succes en we zien dat de instroom van nieuwe spelers opvallend toeneemt. Een mooie bevestiging dat we op de goede weg zijn!”

Sport en leefbaarheid

Wethouder Sport Rutger van Stappershoef gelooft in de goede samenwerking tussen de clubs. Ook ziet hij grote voordelen voor de sport en leefbaarheid.

“De samenvoeging van deze twee verenigingen maakt het sport- en beweegklimaat voor meerdere kernen in dit deel van de gemeente toekomstbestendig. Het netwerk van vrijwilligers voor de vereniging breidt uit. En het zorgt voor behoud en versterking van onderlinge ontmoeting. Deze samenvoeging is dus maatschappelijk erg belangrijk. En ik ben blij dat alle partijen hetzelfde doel voor ogen hebben.”

Nieuwe clubnaam

Met de nieuwe clubnaam van de vereniging zijn Van Oostrum en Kroeze nog niet bezig. “Het is natuurlijk heel belangrijk, net als de clubkleuren en clubtenues.

We doorlopen dit proces zorgvuldig en stap voor stap. En we betrekken alle leden hierbij. Maar eerst regelen we de zaken goed met elkaar.” Zegt Kroeze. Van Oostrum vult aan: “ik heb alle vertrouwen in één bloeiende voetbalvereniging.”