,

Stand van zaken

Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd en SJO Lingejeugd,

We laten inmiddels het vakantiegevoel en de mooie zomer langzaam achter ons en kunnen we gaan focussen op een nieuw sportseizoen. Een nieuw seizoen met veel leuke uitdagingen zoals de SJO, fusie Rhelico, nieuwbouw, maar ook mindere zoals de energietarieven en misschien weer coronaperikelen.

Na de start met de SJO Lingejeugd bleek al snel dat er extra kleedruimtes nodig waren en zijn er in de vakantie offertes opgevraagd voor nieuwe units. Door de landelijke tekorten aan tijdelijke opvang en andere factoren was er weinig beschikbaar of voor een huurperiode van ca. 2 jaar onbetaalbaar en is na een zoektocht besloten tot de koop van 4 stuks gebruikte kleedkamers compleet met douches en toilet over te gaan.

Deze units zijn afgelopen week geplaatst en worden momenteel alle voorzieningen voor licht, verwarming en douches aangelegd. Eind van deze week kunnen ze in gebruik genomen worden.

Dankzij de businessclub is de vereniging ook in de gelegenheid gesteld om voor veld 4 extra ledverlichting aan te leggen zodat alle elftallen de komende maanden met voldoende ruimte kunnen trainen. Begin oktober wordt de verlichting geïnstalleerd. Dank aan alle leden van de businessclub!

Mooie ontwikkelingen waar we als vereniging trots op mogen zijn.

Naast deze positieve geluiden zijn we helaas genoodzaakt een signaal af te geven voor de komende maanden. Ook onze vereniging wordt geconfronteerd met de stijgende energie en gasprijzen. Sommige verenigingen sluiten zelfs douches af vanwege de hoge gasprijzen. Als bestuur willen we zo’n besluit af laten hangen van het verbruik en de verantwoordelijkheid van alle leden. Zijn we in staat om kort te blijven douchen zodat de kosten beheersbaar blijven of gaan de verbruikskosten dermate stijgen dat wij tot een soortgelijk besluit moeten komen.

Laten we ons gezamenlijk inspannen voor het behoud van de faciliteiten en hier zuinig mee omgaan.

Dit geldt ook voor de verlichtingen op velden, hou het efficiënt en spreek elkaar erop aan.

Blijkt het financieel niet meer beheersbaar te zijn dan zullen we misschien de contributie moeten verhogen.

Daar waar leden niet meer in staat zijn om de contributie te betalen zijn er speciale regelingen van de gemeente om dit over te nemen, schroom niet en laat het ons als bestuur weten, wij zullen dit vertrouwelijk behandelen.

Laten we vooral positief blijven en onze vereniging blijven steunen op alle vlakken en samen inspannen voor een vitale en betaalbaar lidmaatschap en kantineprijzen.

Veel sportplezier voor het nieuwe seizoen.

Het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Max Kroeze