Sponsoren zijn bij v.v. Beesd meer dan welkom. ….Zonder sponsoren zouden wij onze leden diverse zaken niet kunnen bieden. Als v.v. Beesd staan wij open voor diverse wijzen van sponsoring. Onderstaand treft u een aantal gerichte sponsor mogelijkheden aan. Heeft u andere ideeën of wensen, neem dan gerust contact op met één van de mensen van de sponsor – en materiaal commissie.

Sponsoring reclameborden

Reclamebord sponsoring is mogelijk langs de binnen zijden van het hoofdveld of elders (in overleg) op het sportpark.

Algemene richtlijnen

a) De kosten van het bord komen voor rekening van de sponsor,

b) De factuur voor de vervaardiging van het bord zal rechtstreeks naar de sponsor gaan in verband met de fiscale aftrekbaarheid,

c) De sponsor wordt na betaling eigenaar van het bord,

d) De sponsorbedragen zijn inclusief BTW,

e) Contractduur bedraagt 3 jaar,

f) Betaling kan variëren. Per jaar of betaling ineens voor de afgesproken contractduur,

g) Plaatsing van de borden gebeurt aan de binnenzijde van de velden,

h) Bij jaarlijkse betaling vindt jaarlijks indexering plaats op basis van het door het CBS (Centraal Bureau Statistiek) vastgestelde inflatiepercentage,

i) Aanschaf van het bord vindt plaats na schriftelijke goedkeuring van de sponsor aan de leverancier van de borden,

j) De hoogte van het te sponsoren bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) berekende inflatiecorrectie. Dit wordt bij de “betaling per jaar” meegenomen.

 

Hoofdveld

Bedrag bij betaling ineens

3 jaar á 3 meter

125,00

120,00

3 jaar á 6 meter

175,00

170,00

3 jaar á 9 meter

235,00

227,95

 

* Het sponsorbedrag van afwijkende lengte gaat in overleg met de sponsorcommissie.

* Bij plaatsing op gezichtshoogte (indien mogelijk) wordt 25% opslag berekend. (vol is vol).

* Betaling binnen 14 dagen netto na facturering.

* Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend d.m.v. schriftelijke kennisgeving met in achtneming van een periode van 2 maanden voorafgaande aan de aanvang van een nieuw seizoen (m.a.w. 2 maanden vòòr augustus). 

Donateur-sponsoring / club van …. sponsoring

Voor sponsoren die individueel, gezamenlijk of als bedrijf een clubbijdrage willen leveren biedt donateursponsoring een mogelijkheid. Afhankelijk van de keuze (club van € 50,- of € 75 ) wordt het betreffende bedrag voor dat jaar bedrag overgemaakt naar de vereniging (incl. BTW).

Hiervoor krijgt de betreffende persoon, groep personen of bedrijf een vermelding op de flatscreen in de kantine.

Als steunend lid kan men eveneens, geheel vrijwillig, een onbepaald bedrag overmaken als zijnde donateur van de VV Beesd. Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend d.m.v. schriftelijke kennisgeving met in achtneming van een periode van 2 maanden voorafgaande aan de aanvang van een nieuw seizoen (m.a.w. 2 maanden vòòr augustus). 

Flatscreen sponsoring
Naamsvermelding van uw bedrijf al dan niet met logo op de flatscreen. Een ideale manier om uw bedrijf of acitiviteit doorlopend onder de aandacht te brengen.

Kosten per seizoen (incl. btw):
1 advertentie   € 100,- 
2 advertenties € 175,-
3 advertenties € 225,-
4 advertenties € 250,-  en een  5e advertentie GRATIS

Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend d.m.v. schriftelijke kennisgeving met in achtneming van een periode van 2 maanden voorafgaande aan de aanvang van een nieuw seizoen (m.a.w. 2 maanden vòòr augustus).

Website sponsoring

Vermelding op de homepage website van V.V. Beesd gedurende één jaar met een doorlink naar uw eigen bedrijf. Kosten € 50,- per jaar.

Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend d.m.v. schriftelijke kennisgeving met in achtneming van een periode van 2 maanden voorafgaande aan de aanvang van een nieuw seizoen (m.a.w. 2 maanden vòòr augustus). 

Wedstrijdbal  sponsoring

Tijdens de competitie wedstrijden die het eerste elftal van V.V. Beesd thuis speelt is er, per wedstrijd, de mogelijkheid om een wedstrijdbal te sponsoren voor € 50,00,-. Deze bal wordt door V.V. Beesd aangeschaft en wordt gebruikt tijdens de te spelen thuiswedstrijd. De sponsor krijgt hiervan een vermelding in de kantine voor 1 jaar (ophangen bal + naam sponsor) en publiciteit rond de wedstrijd.

1. Omroepen voorafgaand aan de wedstrijd,

2. Omroepen in de rust. 

Businessclub V.V. Beesd

V.V. Beesd In 2015 is de Businessclub v.v.Beesd opgericht. Voor een jaarlijks vast bedrag kan men hier als bedrijf lid van worden. Nadere informatie over de ins en outs van de Businessclub VVBeesd kunt u verkrijgen door een mailtje te sturen naar sponsoring@vvbeesd.nl . Eén van de mensen van de sponsorcommissie zal dan met u contact opnemen om u nadere uitleg te geven en uw vragen zal beantwoorden.

Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend d.m.v. schriftelijke kennisgeving met in achtneming van een periode van 2 maanden voorafgaande aan de aanvang van een nieuw seizoen (m.a.w. 2 maanden vòòr augustus).