Om inzicht te geven in het ontstaan van onze Petanque vereniging moeten wij ons verhaal beginnen bij het begin.

Bij de bouw van de kantoren van de VOLVO importeur in Beesd werden er ook twee tennisbanen gerealiseerd . Deze banen hadden de bedoeling om het personeel een partijtje tennis te kunnen laten spelen.

Maar al snel was er ook belangstelling van mensen uit het dorp . Enkele dorpelingen kregen toestemming van de Volvo directie om ook gebruik te maken van de nieuwe tennisbanen. Al snel kwam er een clubhuisje. Een oud noodschoollokaal . Dit was tot stand gekomen door veel zelfwerkzaamheid van de toenmalige leden. Het werd mede daardoor een gezellige plek om te verpozen . Ook niet te vergeten; aan de bar en op de been was het goed toeven.

Om de vereniging die ontstaan was meer elan te geven , werd er een voorlopig bestuur gekozen . We spreken hier over 1974 .In 1975 werd er door de leden in een ledenvergadering een definitief bestuur gekozen . Een volwaardige vereniging moet echter door statuten en reglementen onderbouwd zijn. Dit werd in die vergadering besproken. Gezien de speciale band met de Volvo moest met de invulling hiervan ter degen met Volvo rekening gehouden worden.

In januari 1976, tijdens een algemene ledenvergadering werden de statuten en het huishoudelijk reglement voorgelegd en door de leden goedgekeurd .

Volvo groeide . Daardoor moest er  uitgebreid worden en locaties vergroot . Volvo ging een nieuw en groter magazijn bouwen . Omdat de directie toch zo mogelijk Tennisclub wilde behouden werd er voor de tennis club een andere locatie gecreëerd . Dit nieuwe complex lag aan de achter zijde van het Volvo terrein . Er werd tot aan de banen speciaal een wandel/fiets pad van ong. 350 meter aangelegd . De toenmalige directeur was een voorstander van de boule sport en daarom werd er ook een boule baan aangelegd .

Om in verenigingsverband wedstrijden te kunnen spelen moest een soort Verenigingsstructuur gecreëerd worden . Er werd gezocht naar een samen- Werkingsverband tussen de personeelsvereniging, de tennisclub en de Petanque vereniging . De petanque club werd een onderafdeling van de tennisclub. Vandaar ook de nieuwe naam “ Tennisclub Volvo Beesd”.

Tijdens een officiële opening van het clubhuis in 1976 , werd door de directie van Volvo het clubhuis officieel overgedragen aan de personeel vereniging die namens de personeel vereniging de faciliteiten van de tennis club beheerde en ook in het bestuur van de tennisclub vertegenwoordigd was.

Er stond een mooi clubhuis met een bar en kleed ruimtes . Het was weer top en wat is het daar een mooie tijd geweest . Velen denken nog met weemoed aan die tijd terug toen we daar gespeeld hebben . Maar zoals zo vaak gebeurt, kwam er aan deze periode een onverwacht eind. Begin 2007 , melde Volvo Ned. dat er door de aanleg en verbreding van de A2 er geen mogelijkheid meer was om een goede toegang toegang naar het tennis en petanque park te maken.

De club werd een jaar geholpen om nog op het park te kunnen blijven spelen . Hiervoor waren goede afspraken met Volvo gemaakt . Maar hoe moet het nu verder . Een optie was ; zoek maar voor de petanque wat anders . Helaas moest er afscheid genomen worden van de tennis club er was geen mogelijkheid om elders ook nieuwe tennisbanen aan te leggen . (financieel) . Er zijn meerdere locaties voorgesteld maar plotseling melde zich de voetbal vereniging , zij wilde de petanque vereniging wel onderdak geven. Dus werd er gepraat met de voorzitter van de Voetbal Vereniging Beesd over

Een eventuele locatie . Na veel omwegen werd er een plek gevonden , waar wij en de voetbal elkaar konden vinden .Nadat de Gemeente Geldermalsen en de leden van de petanque hun goedkeuring. Aan het plan gegeven hadden , werden de banen aangelegd. Hierbij moeten wij ons realiseren dat het vele denk- en doewerk door Max Kroeze en zeker Kees Peterse gedaan werden. Kees heeft vele uren gewerkt aan de banen.

Hij werd mede geholpen door diverse andere vrijwilligers. Daarna werd er ook een schuilhut gebouwd. Dit werd hoofdzakelijk gedaan door mensen van de voetbal want timmeren en meten kunnen zij, het  is ook een vak. Dank voor hun inzet .

Zo nu , weet u wat over onze geschiedenis. Als het uw interesse gewekt heeft , kom eens bij ons kijken . Op de dinsdag avonden kunt voor meer informatie bij een van aanwezige commissie leden terecht .

Op zondag 11 April a.s. hebben wij een openingstoernooi Ook word er op Zaterdag 29 mei , “ de BEESDSE BOULEDAG ‘ gespeeld . Alle wedstrijden worden gespeeld in de Voorstraat in Beesd .

Lidmaatschap petanque kost   42,50 euro /per jaar .
Bij automatise incasso             38,50 euro / per jaar .

Meer informatie hierover bij de commissie leden .

Commissie leden zijn:                                     
Henriette Gremie 0344 613494
Yvonne Uelderink 0345 521391
Wil Uelderink 030 6381320 
Martha Osinga 0345 682008
Tom Liebregs 0345 614569