,

Nieuwjaarsreceptie 2023

Nieuwjaarsreceptie zaterdag 7 januari 2023

Zoals gebruikelijk begon v.v. Beesd het nieuwe jaar met een gezellige nieuwjaarsreceptie. Op deze dag speelden de senioren volgens traditie
onderlinge mix wedstrijden met aansluitend warme snert in de kantine.

Voorzitter Max Kroeze hield zijn nieuwjaarstoespraak en aansluitend werden de jubilarissen gehuldigd voor hun 50 jaar of meer lidmaatschap.

Dit jaar waren dat Ben Frehe sr, Herrie Kielenstein, Eddy Kroeze en Cees Brouwer.

 

Nieuwjaarstoespraak Max Kroeze

Goedemiddag allen,

Welkom op de nieuwjaarsreceptie 2023.

Er staat weer het nodige te gebeuren dit jaar waarbij het accent op de fusie en de nieuwbouw komt te liggen. De fusiecommissies zijn actief met dit proces en hopen we op een snelle afronding van dit traject zodat er duidelijkheid ontstaat bij alle betrokkenen. Bij de jeugd kunnen we inmiddels van een succes spreken dankzij een tomeloze inzet van de jeugdcommissie.

Er is vorig jaar uitgebreid stil gestaan middels 2 algemene ledenvergaderingen en wil ik er op dit moment enkel aan toevoegen dat het niet de intentie van dit bestuur is om steeds groter te worden maar juist op deze wijze verder te bouwen aan kwaliteit en toekomst voor de vereniging, waarbij we de huidige cultuur en identiteit vast moeten weten te houden.

Ik bedoel hiermee een vereniging die naast het sporten ook belangstelling heeft voor elkaar in goede en mindere tijden, zoals een kaartje sturen, een bos bloemen of gewoon een belletje of appje naar elkaar of gezellig wat drinken in de kantine.

Met de komende wisseling van dit bestuur is dit zowel een uitdaging en zorg.

In de vorige ALV is er al gesproken om de functie van het besturen op te knippen in een technisch bestuur die enkel voetbalzaken regelt en een zakelijk bestuur voor de financiële en administratieve zaken. Op deze wijze willen we het aantrekkelijker maken voor nieuwe bestuursleden. Als we al dit goede zelfs vast kunnen houden na de fusie kunnen we met een gerust hart weer een generatie verder sporten.

Voor ons als bestuur zou de afronding van het fusietraject en de start van de nieuwbouw een mooie afronding zijn van een intensieve periode. Een periode waarin we als vereniging uitgegroeid zijn tot een financieel en sociaal gezonde vereniging waar we samen met alle leden en sponsoren trots op mogen zijn.

Als een hecht team hebben we nu 6 jaar met vele uitdagingen en mooie resultaten toch besloten om na deze fase toch dit jaar het stokje over te dragen. We willen niet weg voor een functie elders maar op een andere manier betrokken blijven bij de vereniging.

Zodra de financiering van de nieuwbouw tot ca. 90 % gerealiseerd is willen we jullie informeren middels een ALV. De plannen zijn al getoetst door de gemeente, de leges staan nog geparkeerd van de vorige aanvraag dus streven we op een mogelijke start dit jaar. Nogmaals afhankelijk van de financiering die opgebouwd is uit subsidies, eigen liquiditeit en leningen. De vorige subsidie aanvraag is verlopen en moet het bedrag helaas retour overheid.

Kortom grote uitdagingen voor de toekomst van onze vereniging. Gelukkig hebben we ook kunnen lezen dat na jaren van vele beloftes de politiek eindelijk langzaam in beweging komt en kunnen we als dorp ca. 229 woningen verwachten tussen nu en ca. 2 jaar, dit is van belang voor ons dorp, de ouderen, de jeugd en uiteindelijk ook voor de vitaliteit van alle verenigingen.

Om terug te komen op onze cultuur mag ik jullie zo meteen meenemen in het archief van onze vereniging voor het huldigen van 3 leden die 50 jaar of meer lid zijn en naast voetballen ook zeer actief geweest zijn als vrijwilliger en nog steeds zeer betrokken. Voor onze vereniging een bijzonder moment met deze leden en wat gelijk onderstreept wat onze cultuur en identiteit is.

Laten we beginnen met onze eerste huldiging.

Namens het bestuur.

Max Kroeze

Jubilarissen 4-11
Jubilarissen 12-13