,

Jaaroverzicht en slotwoord

Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd,

We gaan ons opmaken voor de Kerstdagen en het nieuwe jaar, een mooie tijd om met familie en vrienden zowel terug als vooruit te blikken. Wat onze vereniging betreft kunnen we terugkijken op een bewogen, maar bovenal schitterend jaar. We beseffen ons terdege dat lang niet alles goed gaat maar als we naar het 259 tellende jaarverslag van Goof kijken, gaan we pas echt realiseren wat er allemaal heeft plaats gevonden rondom de vereniging en mogen we enorm trots zijn op waar de vereniging toe in staat is.

Het bestuur is dan ook meer dan trots en dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van iedereen die hieraan bijdraagt!

Enkele hoofdzaken van dit jaar waren zeker het 60-jarig jubileumfeest, de overgang naar de zaterdagcompetitie, het Robert Mars toernooi, Run Rondje Rhenoy en een nieuwe hoofdsponsor aannemersbedrijf de Jong Zuurmond, hiermee zijn we content. Ook was er de oprichting van ‘het kernteam’. Dankzij de hulp van dit kernteam is er een gezonde en realiseerbare visie uitgerold met de 3 kernwaarden nl: Verbinding – Verdere ontwikkeling – Betrokkenheid.

Uit deze visie zijn al meerdere acties ontstaan waarbij met name de jeugdcommissie veel werk heeft verzet zoals bijv. het samenstellen van informatieboekjes voor trainers/leiders en nieuwe leden.

De website is vernieuwd door de inzet van de commissie communicatie en is er weer veel werk verzet door de maandelijkse onderhoudsploeg en bijna dagelijkse inzet van Evert, Piet en Arie.

Vanuit het bestuur is er ingezet op een nieuwe structuur voor de barbezetting met het inzetten van barcoaches. Per week is een barcoach verantwoordelijk voor alles wat er rondom de bar moet plaatsvinden. De barcoach begeleid de barvrijwilligers en zorgt voor betere uitstraling en uitoefening van barvrijwilligers als een sportieve gastheer of gastvrouw. Via de Voetbal.nl-app module kunnen alle barvrijwilligers een bardienst inplannen of ruilen met elkaar. Bardienstschema’s komen realtime op de website en zijn te zien via beeldschermen in de kantine. Met de invoering van dit systeem gaat het bestuur ervan uit dat iedere barvrijwilliger in samenwerking met de barcoach zorgt voor een goede uitstraling en bediening. Verdere informatie volgt hier nog over.

De Bouwcommissie is momenteel de wensen en mogelijkheden aan het inventariseren voor een nieuwe accommodatie. Over deze plannen is er al een overleg geweest met de gemeente.

We streven ernaar om dit voorjaar meer duidelijkheid te kunnen geven over wat er mogelijk is.

Naast al deze zaken kunnen we ook trots zijn op de sportieve gebeurtenissen en resultaten van onze elftallen. Alles samenvattend willen we iedereen bedanken voor zijn / haar inzet voor de vereniging op welk vlak dan ook. Inzet voor een vitale en sociaal betrokken vereniging voor Beesd en omgeving.

Fijne Kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar.

Namens het bestuur,

Max Kroeze