Inschrijfformulier Voetbal Vereniging Beesd

Welkom bij Voetbal Vereniging Beesd. We stellen je interesse in onze vereniging zeer op prijs en hopen je binnenkort op onze velden te begroeten.
Je wordt verzocht het inschrijfformulier in te vullen en te verzenden.

Veel voetbalplezier!

Persoongegevens

Adres / Contactgegevens

Financiële gegevens

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de penningmeester van Voetbal Vereniging Beesd om van zijn/haar rekening de verschuldigde contributie af te schrijven.

Voetbalgegevens

Medische gegevens

Vrijwilligersbijdrage

Bij Voetbal Vereniging Beesd geldt een vrijwilligersregeling. De regeling komt er in het kort op neer dat ieder actief lid (vanaf de B-junioren) verplicht is om per seizoen minimaal 12 uur vrijwilligerswerk te verrichten. Voor jeugdleden (alle pupillen t/m C-junioren) geldt deze verplichting voor één van de ouders of verzorgers. Een ouder/verzorger hoeft maximaal voor 1 kind vrijwilligerswerk te doen.

Belangrijk is dat je zelf kunt bepalen welke taken je voorkeur hebben.

Gelieve minimaal twee voorkeuren aan te geven
Meerdere opties mogelijk
Meerdere opties mogelijk
Ja, ik verklaar dat als ik hierboven geen keuze gemaakt heb ik toestemming geef jaarlijks €50,- extra af te schrijven als vrijwilligersbijdrage.