,

Hervatting trainingen jeugd bij v.v. Beesd

Beste Leden,

Dinsdag 21 april kwam er in deze lastige tijd goed nieuws voor alle jeugdvoetballers in Nederland. Onder ‘bepaalde voorwaarden’ mogen zij weer georganiseerd voetballen op de verenigingen.

Wij zijn enorm blij met deze eerste stap de goede kant op en geven daar ook graag gehoor aan. Vanaf woensdag 6 mei gaan we starten met een beperkt aantal trainingen, uiteraard met daarbij behorende voorwaarden. Wij hebben vanuit de Gemeente West Betuwe akkoord ontvangen om de trainingen te hervatten.

De voorwaarden waar wij aan moeten en zullen voldoen zijn te vinden op:

https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal

Deze voorwaarden zullen wij apart ook overhandigen aan ouders, kinderen en uiteraard ook de trainers die samen met ons willen bijdragen aan het opstarten van de trainingen. Een speciaal woord van dank aan de trainers en de commissieleden die zich inzetten voor het kunnen hervatten van de trainingen!

Op alle trainingsavonden minimaal 3 personen namens de Jeugdcommissie, Hoofdbestuur en Technische Commissie Jeugd aanwezig zijn om toezicht te houden op naleving van deze voorwaarden en protocollen.

Het niet naleven van bovenstaande voorwaarden dient te allen tijde voorkomen te worden en we doen dan ook beroep op iedereen om daar op een juiste manier mee om te gaan.

Er is controle vanuit de gemeente en zou het frustrerend zijn dat alle inzet en goede bedoelingen stranden op een individu.

Tot slot wensen wij ons jeugdleden de komende tijd weer veel sportplezier en hopen dat de volgende stappen naar een volledig draaiende voetbalvereniging snel gezet gaan worden.

Met sportieve groet,

Bestuur en Jeugdcommissie vv Beesd