,

Gevraagd: 30 leden voor KNVB Ledenraad

Maakt jouw hart een sprongetje wanneer je de pupillen ziet voetballen? Wanneer je het aantal vrouwelijke voetballers ziet groeien op jouw vereniging? Wil je meedenken en meebeslissen over de strategische koers van het amateurvoetbal? Dan is de ledenraad wellicht iets voor jou, of misschien ken je iemand die deze rol op het lijf geschreven is. Nu is het moment, want er komen 30 plaatsen vrij voor de KNVB ledenraad!

Wat is de ledenraad amateurvoetbal en wat doet een ledenraadslid?
Het is de ledenraad amateurvoetbal die ervoor zorgt dat de sectie amateurvoetbal binnen de KNVB dicht bij de verenigingen en leden staat. De ledenraad bestaat uit 30 gekozen mensen en is vergelijkbaar met de algemene vergadering zoals elke vereniging die heeft. In de ledenraad praten we over de visie, focus en ambities van het Nederlandse amateurvoetbal en wat ervoor nodig is om de plannen te realiseren. Samen met de directeur-bestuurder, Jan Dirk van der Zee, en de Raad van Toezicht is de ledenraad dus verantwoordelijk voor de strategische koers van het amateurvoetbal.

Nieuwsgierig naar een verdere omschrijving van de taken en werkzaamheden van een ledenraadslid? Klik hier voor meer informatie en het profiel.

Wat is de ledenraad amateurvoetbal en wat doet een ledenraadslid?
Het is de ledenraad amateurvoetbal die ervoor zorgt dat de sectie amateurvoetbal binnen de KNVB dicht bij de verengingen en leden staat. De ledenraad, bestaande uit 30 vertegenwoordigers uit het amateurvoetbal, is het belangrijkste bestuurlijke orgaan van het amateurvoetbal en bepaalt de visie, focus en ambities van het Nederlandse amateurvoetbal. Samen met de directeur-bestuurder, Jan Dirk van der Zee, en de Raad van Toezicht is de ledenraad verantwoordelijk voor de strategische koers van het amateurvoetbal.

Nieuwsgierig naar een verdere omschrijving van de taken en werkzaamheden van een ledenraadslid? Klik hier voor meer informatie en het profiel.

Een ledenraadslid zit er namens de verenigingen én de leden in zijn of haar kieskring en denkt namens hen mee over en in het belang van het totale amateurvoetbal.

Voetballen doen we met iedereen én voetballen is voor iedereen. Daarom is het noodzakelijk dat de ledenraad net zo divers is als de leden, fans en partners van de KNVB zijn. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we alle verschillende voetballiefhebbers nóg meer voetbalplezier bezorgen.

Stel je kandidaat en doe mee aan de verkiezingen!
Voor wat betreft het amateurvoetbal is Nederland opgedeeld in 30 kieskringen. In elk van deze 30 kieskringen wordt door de leden van de KNVB iemand gekozen die op landelijk niveau namens haar of zijn kieskring in de ledenraad amateurvoetbal zit. De stem van de leden van de KNVB wordt uitgebracht door de verenigingen.

Kandidaat stellen?
Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan het profiel? Stel je dan hier kandidaat voor de ledenraad. Dat kan tot uiterlijk 6 november a.s. 17.00 uur. Via (digitale) verkiezingen op 13, 14 en 15 december beslissen de leden van de KNVB wie het nieuwe ledenraadslid wordt.

Wat verder nog belangrijk is:
Om je kandidaat te stellen moet je in ieder geval lid zijn van de KNVB, meerderjarig zijn en een VOG kunnen overleggen. Ledenraadsleden wonen bij voorkeur in de eigen kieskring. Bekijk hier het overzicht van gemeenten per kieskring. Meer informatie over de eisen om je kandidaat te stellen vind je in het profiel.

De termijn van een ledenraadschap is 4 jaar en de tijdinvestering is ongeveer 4 tot 6 uur per week met piekmomenten rondom vergaderingen.

Ken je mensen die in jouw ogen (ook) geknipt zijn voor de rol van ledenraadslid? Breng dit dan onder de aandacht binnen je netwerk of bespreek de vacature binnen het bestuur. Je kan het op de website zetten van de vereniging of op sociale media.

Uiteindelijk bepalen de leden van de KNVB via verkiezingen wie er zitting gaan nemen in de ledenraad, maar daarbij geldt: hoe meer keus, hoe beter!