,

Fijne vakantie namens het bestuur

Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd

Met een verwachting weer terug te mogen keren naar het “normaal” blijft het helaas toch zoeken binnen de steeds veranderende regelgeving voor verenging en individu.  Door alle beperkingen is het een vreemd seizoen geweest, de jeugd kon trainen, zonder ouders en toeschouwers, voor de senioren nog minder.

Gelukkig kan het samenzijn in de kantine en terras weer plaats vinden en blijft de kantine bij voldoende animo op de donderdagavond open. Wees welkom allen.

Er blijft ook ruimte om een balletje te trappen op het kunstgrasveld in de vakantie waarbij we gelijk het verzoek willen doen om te kijken naar onze eigendommen op de velden. De laatste weken is er vandalisme geweest waarbij doelen en netten opzettelijk beschadigd zijn.

Ook voor ons als bestuur was het een vreemde periode waarbij we vaak niet zichtbaar zijn geweest, er is achter de schermen wel door gewerkt aan de voor dat moment belangrijke zaken zoals:

  • Overleg met de gemeente over het harmonisatiebeleid voor alle verenigingen, door de fusie zijn er de nodige verschillen ontstaan inzake subsidie, onderhoud e.d. Voor onze vereniging verandert er nagenoeg niets qua kosten en subsidies vanuit de gemeente.
  • Overleg met de KNVB over de belangen van alle verenigingen binnen West Betuwe.
  • Overleg met de gemeente over diverse vereniging gerelateerde onderwerpen zoals nieuwe wetgeving aansprakelijkheid besturen.
  • Verkenning mogelijkheden nieuw te bouwen accommodatie.

Het nieuwe seizoen hopen we weer als vanouds te kunnen vergaderen in de bestuurskamer.

Momenteel zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang en moeten er plannen gemaakt worden, hoe het uiteindelijk uitpakt weten we niet, maar gaan we van het beste uit.

De activiteiten commissie is de openingsdag aan het optuigen met de intentie er een mooie dag van te maken voor jong en oud onder het genot van muziek, hapje en drankje.

We gaan ervanuit dat de openingsdag de DAG mag worden voor een nieuw seizoen waarbij de beperkingen het plezier en samenzijn niet te veel beperken.

De vakantieperiode dient zich aan en willen we als bestuur al onze leden, vrijwilligers en sponsoren bedanken voor hun inzet, die er steeds het beste van hebben gemaakt hartelijk dank voor hun loyaliteit aan de vereniging.

Namens het bestuur wensen wij iedereen een fijne en mooie vakantie toe en spreken we uit elkaar weer te ontmoeten op de openingsdag van het nieuwe seizoen.

Fijne vakantie.

Namens het bestuur Voetbal Vereniging Beesd.
Goof, Cees, Jan, Richard en Max
en namens de jeugdcommissie Jeroen