De contributie facturering komt er weer aan. Aan het einde van deze maand (september) zullen de contributies van dit seizoen weer geïnd worden via automatisch incasso.

Via deze link vindt u de contributie tarieven.

Wist u dat?

–          Een jaarlijkse afschrijving minder kost dan per half jaar? Dit komt door de administratiekosten die wij moeten maken.

–          Op de factuur die u per e-mail ontvangt het adres uit onze administratie staat. Klopt dit niet? Geef dit dan door aan leden@vvbeesd.nl

–          Is er wel geld afgeschreven maar heeft u geen e-mail gehad? Geef dan het juiste e-mailadres door aan leden@vvbeesd.nl