,

Contributie facturering eind oktober

De contributie facturering komt er weer aan. Aan het einde van deze maand (oktober) zullen de contributies van dit seizoen weer geïnd worden via automatisch incasso. Hiervoor zijn de nieuwe tarieven van toepassing die tijdens de Algemene Leden Vergadering zijn vastgesteld.

Via deze link vindt u de nieuwe contributie tarieven.

Wist u dat?

–          Een jaarlijkse afschrijving minder kost dan per half jaar? Dit komt door de administratiekosten die wij moeten maken.

–          Op de factuur die u per e-mail ontvangt het adres uit onze administratie staat. Klopt dit niet? Geef dit dan door aan leden@vvbeesd.nl

–          Is er wel geld afgeschreven maar heeft u geen e-mail gehad? Geef dan het juiste e-mailadres door aan leden@vvbeesd.nl