,

Commissie Communicatie krijgt versterking

In de commissie Communicatie zijn Jelle van Soelen, Jarno van de Water en Hans Kroeze als webmasters verantwoordelijk voor de instandhouding van actuele informatie en de beschikbaarheid van de website vvbeesd.nl.

Dat doen ze al heel lang, met veel plezier en met kennis van zaken. Maar zij krijgen versterking.

Zoals u waarschijnlijk weet heeft v.v. Beesd een kernteam dat bestaat uit leden uit verschillende disciplines binnen de vereniging. Dit kernteam denkt mee over de toekomst van onze vereniging. Door de corona perikelen is dit team even wat minder actief, maar binnenkort zal de draad weer worden opgepakt. Steeds werd de vraag gesteld: ‘Wat gaat er goed en wat kan er beter’.

Dit meedenken heeft tot een bepaalde visie geleid en daarna werd er advies uitgebracht aan het bestuur over een aantal ambities nl.

VVB :

Verbinding: Herkenbaarheid

Verdere ontwikkeling met o.a. een Technisch Beleidsplan (inmiddels gereed)

Betrokkenheid: Communicatie.

En die laatste ambitie zijn nog vele mooie stappen te behalen.

We moeten ons beter profileren, niet alleen binnen de vereniging, maar zeker ook naar buiten toe, naar de regionale dagbladen, social media enz.

Vanuit het kernteam gaf Yvonne Smits aan hieraan bij te willen bijdragen en zij vond Monique van Stappershoef bereid om haar hierbij te helpen.

Ze krijgen als taakomschrijving mee: Verzorgen van interne en externe communicatie (o.a. naar de regionale dagbladen) over activiteiten binnen de vereniging

Ze beginnen rustig, eerst hun plekje vinden binnen de vereniging, maar ze zijn afhankelijk van U, de leden van vvBeesd. De middelen zijn er, Facebook, website, twitter, Instagram of email (Nieuwsbrief). Maar u moet ze daarbij wel helpen.

Heeft u een leuk idee, een verhaal (liefst met foto), een wedstrijdverslag, is er een activiteit of wat dan ook, alles is welkom, stuur dit naar communicatie@vvbeesd.nl.

Wilt u informatie delen vanuit een andere commissie dan weet u een van beide dames te vinden of u stuurt uw bijdrage naar communicatie@vvbeesd.nl

Wij als bestuur weten dat ‘Rome niet op één dag gebouwd is’ maar we zijn blij met de versterking en hebben er alle vertrouwen in dat het hen gaat lukken om onze mooie club beter op de kaart te zetten.

Dames, veel succes,

Het bestuur