In de commissie Communicatie zijn Jelle van Soelen, Jarno van de Water en Hans Kroeze als webmasters verantwoordelijk voor de instandhouding van actuele informatie en de beschikbaarheid van de website vvbeesd.nl.

Dat doen ze al heel lang, met veel plezier en met kennis van zaken. Maar zij krijgen versterking.

Zoals u waarschijnlijk weet heeft v.v. Beesd een kernteam dat bestaat uit leden uit verschillende disciplines binnen de vereniging. Dit kernteam denkt mee over de toekomst van onze vereniging. Door de corona perikelen is dit team even wat minder actief, maar binnenkort zal de draad weer worden opgepakt. Steeds werd de vraag gesteld: ‘Wat gaat er goed en wat kan er beter’.

Dit meedenken heeft tot een bepaalde visie geleid en daarna werd er advies uitgebracht aan het bestuur over een aantal ambities nl.

VVB :

Verbinding: Herkenbaarheid

Verdere ontwikkeling met o.a. een Technisch Beleidsplan (inmiddels gereed)

Betrokkenheid: Communicatie.

En die laatste ambitie zijn nog vele mooie stappen te behalen.

We moeten ons beter profileren, niet alleen binnen de vereniging, maar zeker ook naar buiten toe, naar de regionale dagbladen, social media enz.

Vanuit het kernteam gaf Yvonne Smits aan hieraan bij te willen bijdragen en zij vond Monique van Stappershoef bereid om haar hierbij te helpen.

Ze krijgen als taakomschrijving mee: Verzorgen van interne en externe communicatie (o.a. naar de regionale dagbladen) over activiteiten binnen de vereniging

Ze beginnen rustig, eerst hun plekje vinden binnen de vereniging, maar ze zijn afhankelijk van U, de leden van vvBeesd. De middelen zijn er, Facebook, website, twitter, Instagram of email (Nieuwsbrief). Maar u moet ze daarbij wel helpen.

Heeft u een leuk idee, een verhaal (liefst met foto), een wedstrijdverslag, is er een activiteit of wat dan ook, alles is welkom, stuur dit naar communicatie@vvbeesd.nl.

Wilt u informatie delen vanuit een andere commissie dan weet u een van beide dames te vinden of u stuurt uw bijdrage naar communicatie@vvbeesd.nl

Wij als bestuur weten dat ‘Rome niet op één dag gebouwd is’ maar we zijn blij met de versterking en hebben er alle vertrouwen in dat het hen gaat lukken om onze mooie club beter op de kaart te zetten.

Dames, veel succes,

Het bestuur

De wedstrijd van a.s. zaterdag 3 oktober tussen Well 1 en Beesd 1 is afgelast.

Na een corona besmetting eerder deze week en een mogelijke besmetting later in de week bij v. v. Beesd 1 is in goed overleg tussen bestuur, Technische Commissie en staf enerzijds en de KNVB anderzijds besloten de wedstrijd niet door te laten gaan. De wedstrijd zal nu worden gespeeld op zaterdag 14 november a.s.

In het overleg met de KNVB werd duidelijk dat het aantal wedstrijden dat moet worden afgelast door (mogelijke) besmettingen steeds grotere vormen aanneemt. Zorgelijk is ook het vinden van scheidsrechters. Het aantal beschikbare scheidsrechters loopt door besmettingen of het niet meer durven fluiten uit angst voor besmetting steeds verder terug.

Bestuur v.v. Beesd

Wist je dat?

Dat in de voetbal.nl app bij  het programma vaak de corona regels van de voetbal verenigingen staat?

De corona-regels van je club – deel ze via de Voetbal.nl app en de KNVB Wedstrijdzaken app!

Teammanagers en scheidsrechters maken allemaal gebruik van de KNVB Wedstrijdzaken app. En spelers en toeschouwers kijken voor aanvang van de wedstrijd in de Voetbal.nl app. Het bereik van beide apps is enorm. Je kunt nu zowel de Voetbal.nl app als de KNVB Wedstrijdzaken app inzetten om de corona-regels van jouw vereniging te delen. Zo weet iedereen – de teammanagers, de spelers, de scheidsrechters en ook de bezoekers – al vóórdat ze op het complex komen, welke corona-regels er bij de club gelden. Dit scheelt jouw vereniging ontzettend veel telefoontjes en mailtjes. Fijn toch?

Beste leden, ouders en verzorgers.

Op 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt.

Voor de sport houden deze maatregelen in dat vanaf 29 september voor een periode van drie weken geen publiek meer welkom is bij sportwedstrijden en trainingen van zowel profs als amateurs. De sportkantines gaan in deze periode dicht.

Vanzelfsprekend blijft het belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Wat betekent dit voor onze vereniging;

  • Kantine is de komende 3 weken dicht (de maatregelen van het kabinet gelden vooralsnog tot en met dinsdag 20 oktober)
  • Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd en training dienen zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.
  • Tijdens trainingen zijn er geen toeschouwers toegestaan op onze sportaccommodatie.
  • Bij thuiswedstrijden maximaal 4 personen begeleiding per team en zijn er verder geen toeschouwers toegestaan.
  • Bij uitwedstrijden het aantal ouders/verzorgers per team beperken tot maximaal 1 ouder per 3 kinderen. Bij uitwedstrijden vallen ouders/verzorgers/chauffeurs onder teambegeleiding en mogen dus wel kijken naar de wedstrijd.

De op 28 september door het kabinet afgekondigde maatregelen zijn hier te vinden en de veel gestelde vragen voor de sport hier.

Vanzelfsprekend zullen wij de berichtgeving rondom het Coronavirus nauwlettend volgen en jullie informeren bij nieuwe ontwikkelingen.

Met sportieve groet,

Bestuur en Jeugdcommissie vv Beesd.

Nee busje komt niet zo…. maar dit is wel de enige ruimte waar nog gerookt mag worden op Sportpark Molenzicht.

Dus niet meer voor de ingangsdeur van de kantine, maar ín de abri.

De verwachting is dat de overheid op korte termijn een algeheel rookverbod voor alle sportaccommodaties op zal leggen, maar tot die tijd zal het roken worden gedoogd in deze abri aan ‘Het Peter Liefhebberplein’, dus graag uw medewerking hieraan.