Ook voor senioren heren en dames mag de bal weer rollen!

Nadat vorige week de jeugd weer mocht beginnen met trainen, mogen nu ook de senioren weer aan de slag. Concreet betekent dit bij VVBeesd dat vanaf vrijdag 15 mei er weer getraind kan worden. Dit kan tot eind juni. We hebben een aangepast programma en er kan op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag getraind worden. De woensdag en donderdag is voor de jeugd.

De selectie van Beesd 1 gaat op dinsdag 19 mei starten in 2 groepen van maximaal 10 spelers. Met trainers van alle senioren en damesteams is overleg over de behoefte. LET OP trainen kan alleen met de hieronder gestelde voorwaarden. Partijspelen waar duels worden verwacht is uitgesloten!

Uiteraard gelden er de nodige voorwaarden. We gaan ervan uit dat iedereen zich hieraan houdt.

Het is mogelijk dat je trainingstijd enigszins is gewijzigd. Check dit van tevoren bij je trainer of leider!

Voorwaarden bij de herstart van de trainingen:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als:

o   je een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts

o   iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38 °C) en/of benauwdheidsklachten heeft

o   iemand in uw huishouden positief getest is op covid-19

 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten. Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten uw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Was voor de training je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden wassen. Doe dit ook bij thuiskomst!
 • Ga voor vertrek naar het toilet
 • Douche thuis
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis;
 • Spelers komen in voetbaltenue naar het veld
 • Kleedkamers zijn gesloten
 • Er is een beperkte mogelijkheid voor toiletgebruik
 • Groepsvorming voor, tijdens of na de wedstrijd is ten strengste verboden!

De trainers hebben de opdracht gekregen om oefenvormen aan te bieden, waarbij de 1,5 meter afstand eenvoudig gehandhaafd kan worden. Deze trainingsvormen worden zo georganiseerd dat er zoveel mogelijk in kleine groepjes op afstand wordt gewerkt.

Fijn dat vanaf nu iedereen weer buiten voetballen mag, al is het met wat meer regels dan normaal, we wensen iedereen dan ook weer veel voetbalplezier toe op onze velden!

Later meer nieuws en programma,

Bestuur v.v. Beesd

Woensdag 6 mei was de jeugd van v.v. Beesd weer welkom op Sportpark Molenzicht.

Natuurlijk met inachtneming van het ‘corona protocol’. Alles was tot in de puntjes uitgewerkt door leden van jeugdcommissie en TC jeugd.

En de jeugd zelf? Die waren bijzonder blij om elkaar na al die weken weer te zien.

Beste Leden,

Dinsdag 21 april kwam er in deze lastige tijd goed nieuws voor alle jeugdvoetballers in Nederland. Onder ‘bepaalde voorwaarden’ mogen zij weer georganiseerd voetballen op de verenigingen.

Wij zijn enorm blij met deze eerste stap de goede kant op en geven daar ook graag gehoor aan. Vanaf woensdag 6 mei gaan we starten met een beperkt aantal trainingen, uiteraard met daarbij behorende voorwaarden. Wij hebben vanuit de Gemeente West Betuwe akkoord ontvangen om de trainingen te hervatten.

De voorwaarden waar wij aan moeten en zullen voldoen zijn te vinden op:

https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal

Deze voorwaarden zullen wij apart ook overhandigen aan ouders, kinderen en uiteraard ook de trainers die samen met ons willen bijdragen aan het opstarten van de trainingen. Een speciaal woord van dank aan de trainers en de commissieleden die zich inzetten voor het kunnen hervatten van de trainingen!

Op alle trainingsavonden minimaal 3 personen namens de Jeugdcommissie, Hoofdbestuur en Technische Commissie Jeugd aanwezig zijn om toezicht te houden op naleving van deze voorwaarden en protocollen.

Het niet naleven van bovenstaande voorwaarden dient te allen tijde voorkomen te worden en we doen dan ook beroep op iedereen om daar op een juiste manier mee om te gaan.

Er is controle vanuit de gemeente en zou het frustrerend zijn dat alle inzet en goede bedoelingen stranden op een individu.

Tot slot wensen wij ons jeugdleden de komende tijd weer veel sportplezier en hopen dat de volgende stappen naar een volledig draaiende voetbalvereniging snel gezet gaan worden.

Met sportieve groet,

Bestuur en Jeugdcommissie vv Beesd

Iedere donderdagavond is Marius Hol in de weer om het gezellig te maken in de kantine. Bitterballen, garnituurtje, gevulde eitjes, alles komt voorbij. In de app werd hij eraan herinnerd, de kantine was gesloten, geen gezellig avondje, geen bier, een bitterballen… Maar Marius zou Marius niet zijn als plots rond de klok van 22.00uur bij een aantal trouwe stamgasten aan de deur werd gebeld en als verrassing door Marius een bittergarnituur werd bezorgd.

Marius, dank voor de heerlijke (na)bestelling.  😂 wat Jan van Hillo ook al aangaf, hier hebben we het nog lang over. Je bent een topper.

Dit is een geweldige actie in deze tijd, heerlijke bittergarnituur gekregen van onze Marius 👍👍👍.

En dus zorgden de stamgasten voor een verrassing terug… De bitterballen koning werd aangenaam verrast Ria en Marius hebben er van genoten, bedankt allemaal 👍geweldig ⚽️

Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd,

Iedereen is inmiddels op de hoogte van de verlenging van de maatregelen rondom het Corona virus en de daaruit voortvloeiende besluiten van de overheid en de KNVB waardoor de competitie voor dit seizoen van het amateurvoetbal voorbij is.

Echter staan alle gebeurtenissen en gevolgen rondom onze vereniging in de schaduw van de werkelijkheid van getroffen gezinnen of dierbaren.

Als bestuur hebben we deze week besloten de vaste kosten zoals onderhoud e.d. op een lager niveau te zetten en de voorraden van de kantine, die de houdbaarheidsdatum gaan naderen, te schenken aan Verzorgingstehuis Lingehof of de voedselbank.

Zodra er een einddatum aan de opgelegde maaregelen in zicht komt, gaan we kijken wat we als vereniging nog kunnen betekenen in de zin van trainingen, open kantine en misschien onderlinge partijen.

Voor nu is het van belang ons allen aan de maatregelen te houden en om te zien naar elkaar en daar waar nodig elkaar te helpen of ondersteunen.

Namens het bestuur wens ik iedereen sterkte en kracht toe in deze moeilijke periode.

Max Kroeze