Beste leden van BRC,

Komende week zijn we gastheer voor de Speelweek, de maandag daarna op 14 augustus willen we nog een avondje schilderen vanaf 18.30 uur.
Er is al heel veel gedaan, maar dan pakken we de laatste klusjes op.

Zaterdag 19 augustus is de volgende reguliere klusochtend vanaf 08.00 uur die meetelt voor je vrijwilligersuren.
Die morgen willen we ervoor zorgen dat het Sportpark er netjes uitziet voor de eerste wedstrijd van het seizoen BRC 1 – Focus 1 die middag.

Geef even aan met ‘maandag’ en/of ‘zaterdag’ wanneer je aanwezig denkt te kunnen zijn.

Graag tot ziens,

BRC klusteam

Beste Ouders /Verzorgers,

Na een volledig eerste seizoen onder de naam SJO Lingejeugd staan we binnenkort aan de “aftrap” van een nieuw seizoen met als naam SSA/SJO BRC ’24.  Tot de juridische fusie een feit is zullen we onder deze naam in de app van Voetbal.nl te vinden zijn.

De BRC jeugdcommissie is na de eerder gedeelde conceptindeling tot de volgende teamindelingen gekomen.  In deze link kan iedereen de team indeling voor volgend seizoen vinden. Wij hebben de indeling gemaakt en als commissie unaniem goedgekeurd.

Helaas zijn er voor komend seizoen nog wat onzekerheden rondom de trainers/coaches van enkele teams. Via deze weg willen wij dan ook een dringende oproep doen aan leden, niet-leden, ouders, verzorgers etc. mee te helpen om de BRC jeugd onbezorgd te laten trainen en wedstrijden te laten spelen. Het kost je een paar uurtjes per week maar je maakt er een groep kinderen erg gelukkig mee. Ook scholieren/ studenten die een stage moeten invullen zijn van harte welkom bij BRC. Kun je iets betekenen, meld je dan aan via jeugd@vvbrc.nl

Op zaterdag 26 augustus is er voor het overgrote deel van de jeugdteams al een oefenwedstrijd gepland. Kijk hiervoor in de Voetbal.nl app

Traditioneel starten de jeugdtrainingen in de week na de spelweek en voor dit jaar is dit week 33. Op dinsdag 15 augustus is er een informatie avond voor leiders/trainers en op woensdag 16 augustus starten de eerste trainingen.

Tot slot, een fijne vakantie en we hopen jullie allemaal weer te zien bij de start van het nieuwe voetbalseizoen.

Met sportieve groet,

BRC jeugdcommissie

Indeling 2023-2024

 

 

Beste BRC vrijwilligers,

Het pimpen van sportpark Molenzicht naar de BRC kleuren begint er al aardig op te lijken. Vandaag even niet, maar morgenavond dinsdag 25 juli gaan we verder om 18.30 uur.
Als het weer het niet toelaat kunnen we altijd binnen verder schilderen.

Dan gaan we daarna komende zaterdag 29 juli verder vanaf 8 uur en de maandag 31 juli en dinsdag 1 augustus weer vanaf 18.30 uur.
Het is natuurlijk vakantietijd, maar bij voldoende hulp moeten we dan een heel eind zijn.

Kom ons a.u.b. een paar uurtjes helpen.

BRC Klusteam

𝐎𝐨𝐤 𝐤𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐰𝐞𝐤𝐞𝐧 𝐨𝐩 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐝𝐚𝐠 𝐤𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐳𝐨𝐦𝐞𝐫𝐚𝐯𝐨𝐧𝐝𝐯𝐨𝐞𝐭𝐛𝐚𝐥!

Tot en met donderdag 3 augustus is er nog de mogelijkheid om op donderdag te komen voetballen en/of gezellig een biertje of fris te drinken in de kantine. De kantine is om 19:45 open en rond 20:00 wordt er begonnen met gezellig onderling partijen. Wees van harte welkom!

Profiel van technisch jeugdcoördinator

De technisch coördinator bewaakt de kwaliteit van de jeugdvoetbalactiviteiten voor de aan hem toegewezen teams of ledengroep. Het jeugdbeleidsplan van BRC  is daarbij leidend. Sportief en met plezier presteren is bij elke leeftijdscategorie het uitgangspunt.

Heb je belangstelling of vragen dan zien we dat graag per mail verschijnen op: secretaris@vvbrc.nl

Taken en verantwoordelijkheden

 1. Is eindverantwoordelijk voor de teamindeling (in overleg en samenspraak met de trainers en jeugdcommissie).
 2. Is verantwoordelijk voor het vinden en aanstellen van trainers (in overleg met jeugdcommissie)
 3. Organiseert en coördineert trainersoverleg (minimaal 1x per 2 maanden).
 4. Is verantwoordelijk voor een duidelijke, proactieve communicatie naar trainers/leiders en in voorkomende gevallen met ouders/verzorgers.
 5. Zorgt ervoor dat trainers/leiders helder, regelmatig en pro-actief communiceren met jeugdleden en ouders/verzorgers
 6. Dient als escallatiepunt als trainers/leiders er met elkaar niet uitkomen of als ouders het niet eens zijn met de trainer/leider en er zelf met de trainer/leider niet uitkomen.
 7. Afmeldpunt voor de trainers als trainers ’n keer niet kunnen trainen. Coördinator zorgt voor vervanging.
 8. Dient als contactpersoon en communicatiekanaal naar de jeugdcommissie.
 9. Ziet er op toe dat trainingen consequent worden gegeven en in lijn zijn met jeugdbeleidsplan.
 10. Zijn met regelmaat zichtbaar langs de velden bij wedstrijden en trainingen
 11. Beslist over wisseling van spelers tussen de teams en neemt initiatief tot wisseling als daar aanleiding toe is.
 12. Ziet toe op het feit dat trainers/leiders handelen conform waarden & normen en gedragsregels bij BRC.

Competenties:

De technisch jeugdcoördinator beschikt over de volgende competenties:

 • Initiatief

Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. Onderneemt acties, ook wanneer daar niet om gevraagd is. Draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan

 • Betrokkenheid

Spreekt met enthousiasme over voetbal en de verenging Voelt zich verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit binnen de vereniging Zet zich waar nodig extra in en is makkelijk enthousiast te maken om iets op te pakken.

 • Samenwerken

Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is. Zoekt samenwerking en overleg, deelt informatie met anderen en staat open voor ideeën en inbreng van anderen

 • Communicatief vaardig

Ontwikkelt en onderhoudt een voor de vereniging relevant netwerk van contacten die zonodig ondersteuning, informatie of medewerking kunnen geven, zowel intern als extern. Gebruikt correct taalgebruik, brengt gedachten vlot en duidelijk onder woorden Spreekt to-the-point, wijdt niet onnodig uit brengt mondelinge boodschappen begrijpelijk over.

Kan argumenten kracht bij zetten wanneer er tegenstand optreedt.

Spreekt waardering naar anderen uit en geeft complimenten.

 • Luisteren

Tonen belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge communicatie, vraagt door op onduidelijkheden in het betoog van een ander. Luistert met aandacht en laat anderen uitspreken.

 • Vakkennis

Volgt en kent actuele ontwikkelingen op het vakgebied. Gebruikt in discussies en notities vakinhoudelijke argumenten. Heeft kennis van specifieke voetbalzaken zowel in de diepte als breedte.

 • Plannen & organiseren

Bepalen van prioriteiten en aangeven van benodigde acties, tijd en middelen om gegeven doelstellingen te kunnen bereiken. Zaken conform planning in beweging zetten en regelen.

 • Resultaatgericht aansturen

Aansturen van trainers/leiders op concrete output. Geeft naar de trainers/leiders duidelijk aan wat van hen wordt verwacht.

 • Delegeren

Taken en bevoegdheden op een duidelijke manier communiceren aan de trainers en leiders

 • Besluitvaardigheid

Beslissingen nemen door het ondernemen van acties; zich vastleggen door het uitspreken van meningen, hakt knopen door en maakt duidelijke keuzes.