Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd,

In een korte tijd is er helaas weer een streep gekomen door alle activiteiten en plannen binnen onze vereniging door het Corona Virus, qua informatie en beperkingen leven we bijna van dag tot dag.

De eerste weken van het nieuwe seizoen zagen er veelbelovend uit, iedereen gemotiveerd om weer te sporten, trainen en te voetballen of gezellig samen te zijn in de kantine en tent. Het heeft helaas niet lang mogen duren.

De nieuwe beperkingen zijn afgelopen woensdag ingegaan en staat het nieuwe protocol op onze site. Als bestuur beseffen we dat het geen makkelijke keuzes zijn om bijna iedereen weer te beperken in het sporten, maar moeten we dit voor elkaar en het dorp blijven opvolgen.

Voor deze periode stond er ook een algemene ledenvergadering gepland die inmiddels door het bestuur is uitgesteld. De kascontrole wordt wel uitgevoerd zodat hier duidelijkheid over is.

Ondanks alle beperkingen kunnen we stellen geen financiële zorgen te hebben en blijven we alle trouwe leden en sponsoren dankbaar voor dit feit!

Indien leden vragen hebben die normaliter in de ALV worden gesteld kunnen ze dit per mail doen naar het volgende emailadres secretaris@vvbeesd.nl en zullen deze vragen persoonlijk beantwoord worden.

Het bestuur wenst iedereen een goede gezondheid toe en laten we vooral saamhorig door deze periode heen komen.

namens bestuur VVBeesd

Max Kroeze

voorzitter

Op 13 oktober 2020 heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt.

Vanuit het bestuur hebben we een protocol opgesteld om op een juiste en verantwoorde wijze met de geldende regelgeving te kunnen sporten en samenzijn op onze accommodatie.

Voor de sport houden deze maatregelen in dat vanaf 14 oktober 22.00 uur voor een periode van vier weken geen toeschouwers meer welkom zijn bij sportwedstrijden en trainingen van zowel profs als amateurs.

Naast de kantine zijn ook de kleedkamers gesloten.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen.

Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van

eigen club is toegestaan).

Volg dit s.v.p. op en spreek elkaar er op aan daar waar het mis dreigt te gaan, enkel op deze wijze

is het uitvoerbaar zodat ieders gezondheid en de vereniging niet in het gedrang komen.

Aanspreekpunt voor leden en bezoekers:

Bij trainingen en op wedstrijddagen de toezichthouders, te herkennen aan zijn/haar gele hesje. Voor overige vragen kunt u terecht bij secretaris@vvbeesd.nl

 

Het gehele Corona Protocol is hier te lezen of via de homepage.

BEESD – Beesd-trainer Dick Wammes hield vooraf en tijdens het eerste halfuur geen rekening met een nederlaag tegen Kerkwijk, maar stapte toch met lege handen van het veld. De gasten wonnen met 1-2.

“Ons eerste halfuur was gewoon heel goed. Als we de kansen benutten is er niks aan de hand, maar we maken er maar één”, zei Wammes, die alleen Nick van der Burg zag scoren. Uit een strafschop kwam Kerkwijk vlak voor rust langszij.“En na rust kwamen we er niet meer aan te pas. Toen was het zo slordig bij ons”, baalde Wammes. Pas vlak voor tijd profiteerden de gasten en opnieuw uit een strafschop. “Die waren misschien wat makkelijk gegeven, maar het waren ook geen slimme acties van ons.”

In de commissie Communicatie zijn Jelle van Soelen, Jarno van de Water en Hans Kroeze als webmasters verantwoordelijk voor de instandhouding van actuele informatie en de beschikbaarheid van de website vvbeesd.nl.

Dat doen ze al heel lang, met veel plezier en met kennis van zaken. Maar zij krijgen versterking.

Zoals u waarschijnlijk weet heeft v.v. Beesd een kernteam dat bestaat uit leden uit verschillende disciplines binnen de vereniging. Dit kernteam denkt mee over de toekomst van onze vereniging. Door de corona perikelen is dit team even wat minder actief, maar binnenkort zal de draad weer worden opgepakt. Steeds werd de vraag gesteld: ‘Wat gaat er goed en wat kan er beter’.

Dit meedenken heeft tot een bepaalde visie geleid en daarna werd er advies uitgebracht aan het bestuur over een aantal ambities nl.

VVB :

Verbinding: Herkenbaarheid

Verdere ontwikkeling met o.a. een Technisch Beleidsplan (inmiddels gereed)

Betrokkenheid: Communicatie.

En die laatste ambitie zijn nog vele mooie stappen te behalen.

We moeten ons beter profileren, niet alleen binnen de vereniging, maar zeker ook naar buiten toe, naar de regionale dagbladen, social media enz.

Vanuit het kernteam gaf Yvonne Smits aan hieraan bij te willen bijdragen en zij vond Monique van Stappershoef bereid om haar hierbij te helpen.

Ze krijgen als taakomschrijving mee: Verzorgen van interne en externe communicatie (o.a. naar de regionale dagbladen) over activiteiten binnen de vereniging

Ze beginnen rustig, eerst hun plekje vinden binnen de vereniging, maar ze zijn afhankelijk van U, de leden van vvBeesd. De middelen zijn er, Facebook, website, twitter, Instagram of email (Nieuwsbrief). Maar u moet ze daarbij wel helpen.

Heeft u een leuk idee, een verhaal (liefst met foto), een wedstrijdverslag, is er een activiteit of wat dan ook, alles is welkom, stuur dit naar communicatie@vvbeesd.nl.

Wilt u informatie delen vanuit een andere commissie dan weet u een van beide dames te vinden of u stuurt uw bijdrage naar communicatie@vvbeesd.nl

Wij als bestuur weten dat ‘Rome niet op één dag gebouwd is’ maar we zijn blij met de versterking en hebben er alle vertrouwen in dat het hen gaat lukken om onze mooie club beter op de kaart te zetten.

Dames, veel succes,

Het bestuur

De wedstrijd van a.s. zaterdag 3 oktober tussen Well 1 en Beesd 1 is afgelast.

Na een corona besmetting eerder deze week en een mogelijke besmetting later in de week bij v. v. Beesd 1 is in goed overleg tussen bestuur, Technische Commissie en staf enerzijds en de KNVB anderzijds besloten de wedstrijd niet door te laten gaan. De wedstrijd zal nu worden gespeeld op zaterdag 14 november a.s.

In het overleg met de KNVB werd duidelijk dat het aantal wedstrijden dat moet worden afgelast door (mogelijke) besmettingen steeds grotere vormen aanneemt. Zorgelijk is ook het vinden van scheidsrechters. Het aantal beschikbare scheidsrechters loopt door besmettingen of het niet meer durven fluiten uit angst voor besmetting steeds verder terug.

Bestuur v.v. Beesd