Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd,

Iedereen is inmiddels op de hoogte van de verlenging van de maatregelen rondom het Corona virus en de daaruit voortvloeiende besluiten van de overheid en de KNVB waardoor de competitie voor dit seizoen van het amateurvoetbal voorbij is.

Echter staan alle gebeurtenissen en gevolgen rondom onze vereniging in de schaduw van de werkelijkheid van getroffen gezinnen of dierbaren.

Als bestuur hebben we deze week besloten de vaste kosten zoals onderhoud e.d. op een lager niveau te zetten en de voorraden van de kantine, die de houdbaarheidsdatum gaan naderen, te schenken aan Verzorgingstehuis Lingehof of de voedselbank.

Zodra er een einddatum aan de opgelegde maaregelen in zicht komt, gaan we kijken wat we als vereniging nog kunnen betekenen in de zin van trainingen, open kantine en misschien onderlinge partijen.

Voor nu is het van belang ons allen aan de maatregelen te houden en om te zien naar elkaar en daar waar nodig elkaar te helpen of ondersteunen.

Namens het bestuur wens ik iedereen sterkte en kracht toe in deze moeilijke periode.

Max Kroeze

Lieve mensen,
Omdat ook wij de gezondheid van een ieder vooropstellen moeten we jullie mededelen dat er dit jaar geen Robert Mars Toernooi gehouden zal worden.
De nieuwe richtlijnen geven nagenoeg geen ruimte voor vergaderingen en voorbereidingen.
We hopen jullie volgend jaar met evenveel enthousiasme te mogen begroeten.
Voor nu hopen we dat iedereen gezond blijft.
Tot 2021!

Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd

In navolging van de aanscherping van de regelgeving rondom het Coronavirus door onze overheid hebben wij als bestuur per direct besloten ook de velden af te sluiten tot 1 juni a.s.

Wij verzoeken iedereen dit besluit te respecteren en de ouders hun kinderen hierover te informeren.

Namens het bestuur.

Max Kroeze

Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd,
 
Doordat de scholen momenteel gesloten zijn, komen er veel jeugdigen naar onze vereniging om wat te sporten op het kunstgrasveld, terwijl de accommodatie gesloten is.
 
Na overleg met de gemeente West Betuwe kunnen we dit toestaan mits er voldaan wordt aan de richtlijnen van het RIVM. Dit houdt onder andere in dat er niet meer dan 100 mensen tegelijk aanwezig mogen zijn en er 1.5 m1 afstand van elkaar wordt gehouden. Dit wordt de komende weken gecontroleerd door de jeugdwerkers van de gemeente!
 
Naast deze maatregelen is er het dringend verzoek dat een ieder zijn eigen rotzooi na het bezoek weer opruimt. Deze week hebben de councils dat gedaan maar is er geen tweede schoonmaakactie!!
 
Wij begrijpen dat ondanks alle huidige beperkingen de jeugd wat wil sporten en willen wij dit graag toestaan, maar dan wel met inachtneming van de wettelijke regels en standaard fatsoensnormen.
 
Aan de ouders van de schooljeugd willen wij verzoeken deze boodschap over te brengen zodat de komende periode nog gesport kan worden op de velden van onze vereniging. Het zou jammer zijn dat het geheel afgesloten moet worden en ze elders hun vertier moeten gaan zoeken.
 
Bedankt voor uw begrip en medewerking.
 
Namens het bestuur
Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd.
Het is vreemd rustig in ons dorp, sinds vorige week donderdag heeft onze voetbalbond de KNVB op aanwijzing van de overheid per direct alle accommodaties gesloten en wedstrijden en trainingen afgelast vanwege de ontwikkelingen rondom de uitbreiding van het Corona virus.
In een kort moment hebben we als bestuur hier gelijk gehoor aangegeven en blijven we verdere berichtgeving en instructies nauwlettend volgen en opvolgen, hetgeen betekent dat er tot 6 april geen activiteiten op onze verenigng plaats vinden. Voetballen, trainen en een derby zijn ineens ondergeschikt geworden.
Onze vereniging heeft een belangrijke plaats in het dorp en hebben we leden en vrienden van alle leeftijden zodat het goed is elkaar de komende weken te helpen of te ondersteunen daar waar nodig is. Mocht het nodig zijn dan kunt u een beroep op het bestuur doen.
Laten we hopen dat alle maatregelen snel leiden tot een inperking van de verspreiding zodat we weer snel kunnen sporten en elkaar ontmoeten op onze vereniging.
Wij wensen iedereen het beste voor de komende weken.
Namens het bestuur,
Max Kroeze
Voorzitter