Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd.

Zoals beloofd op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2022 betreffende de samenwerking SJO en intentie tot fusie met rvv Rhelico informeren wij jullie hierbij over de stand van zaken.

Stemming v.v. Beesd:

Totaal 202 stemmen waarvan 8 stemmen tegen.

Onze statuten schrijven voor dat 2/3 van het aantal leden aanwezig moet zijn voor goedkeuring fusie. Ondanks de hoge opkomst is dit niet gehaald en zijn we genoodzaakt om op 22 juni a.s. een tweede ALV te beleggen. Op deze avond is het aantal leden dat aanwezig en of gemachtigd is van belang en moet hier van een meerderheid gehaald worden van 2/3 en is het van belang om met zoveel mogelijk leden te stemmen.

Dus voor alle duidelijkheid deze avond hoeft niet meer het aantal van het totale ledenbestand gehaald te worden maar 2/3 van de aanwezige leden en of de gemachtigden.

 

Stemming rvv Rhelico:

SJO    106 stemmen voor, tegen 11 stemmen

Fusie   93 stemmen voor, tegen 24 stemmen

Volgens de statuten is voor rvv Rhelico de samenwerking SJO en intentie tot fusie een feit.

 

Zodra de tweede ALV goedkeuring geeft aan de samenwerking en intentie fusie kunnen de jeugdelftallen in het komende seizoen samen gaan voetballen. De senioren volgen na 1 of misschien 2 jaar.

Namens het bestuur willen we iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en betrokkenheid om tot hier te komen.

Het bestuur

Voetbal Vereniging Beesd

Max Kroeze ( voorzitter )

Sportstraat 7

4153 AJ BEESD

Aankondiging

Uitnodiging 2de bijzondere algemene ledenvergadering
Woensdag 22 juni 2022, 19.30 uur
Kantine v.v. Beesd

Agenda:

Samenwerkende Jeugdorganisatie (SJO) v.v. Beesd en RVV Rhelico vanaf komend seizoen 22/23 en intentie tot fusie tussen v.v. Beesd en RVV Rhelico.

Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd.

In de vorige Algemene Ledenvergadering van oktober 2021 hebben we als bestuur al melding gemaakt van het feit dat er weer verkenningen waren met Rhelico en we eventueel op een later moment terug zouden komen bij jullie.

De afgelopen maanden zijn er de nodige gesprekken geweest tussen de verenigingen op verschillende niveaus en zijn wij op het punt gekomen om het onderwerp van samenwerken jeugd en intentie tot fusie bij jullie ter goedkeuring neer te leggen.

Volgende week woensdagavond is het dan zover en kan er gestemd worden op dit onderwerp welke van belang is voor de toekomst van onze vereniging. We zullen als bestuur de details uitleggen en vertrouwen op een constructieve avond.

Volgens artikel 17 van de statuten van de vereniging is het volgende van toepassing:

2. leder stemgerechtigd lid heeft één stem. Wanneer een lid de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is de ouder/verzorger van het lid bevoegd om de stem te doen uitbrengen.

3. leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen.

6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Wij willen iedereen van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze avond om tot een goed en weloverwogen besluit te komen.

Tot woensdagavond 8 juni om 19.30 uur in de kantine van v.v. Beesd.

Namens het bestuur.

Max Kroeze

Al vele hebben zich ingeschreven via de voetbal.nl app, maar sommige nog niet! De inschrijvingsweek is met één week verlengd, dus doe het voordat je te laat bent. Op 27 januari kan er niet meer ingeschreven worden, en wordt je ingeroosterd door de vrijwilligers commissie.

Problemen met inschrijven? Meld je snel bij de vrijwilligers commissie.

Onduidelijkheden? Lees hier het vrijwilligers regelement terug.


Oorspronkelijke bericht:

Beste vrijwilliger,

De komende week tot 20 januari kun je – wanneer het JOU uitkomt – je nog inschrijven voor bardiensten. Hoe handig is dat? Als jouw voetbal.nl app is gekoppeld aan Sportlink dan is het vanaf nu mogelijk om je in te schrijven. Eventueel samen met een ploeggenoot. Hiermee kun je dus zelf bepalen wanneer jij bardienst doet voor de vereniging.

Ga in de voetbal.nl app naar menu -> programma. Hier staan alle voor jou beschikbare bardiensten. Klik op een door jou gewenste datum en kies “klik om in te schrijven”. Als je hierna bevestigt, kun je daarna ook niet meer terug.

Lukt het niet om in te schrijven. Controleer dan of je account goed is gekoppeld en dat je de juiste voorkeurstaken hebt geselecteerd.

Inschrijven kan tot 20 januari. Daarna zal de Commissie de leden inroosteren.

Succes!

Met sportieve groet,

De vrijwilligerscommissie