,

Busje komt zo op Sportpark Molenzicht??

Nee busje komt niet zo…. maar dit is wel de enige ruimte waar nog gerookt mag worden op Sportpark Molenzicht.

Dus niet meer voor de ingangsdeur van de kantine, maar ín de abri.

De verwachting is dat de overheid op korte termijn een algeheel rookverbod voor alle sportaccommodaties op zal leggen, maar tot die tijd zal het roken worden gedoogd in deze abri aan ‘Het Peter Liefhebberplein’, dus graag uw medewerking hieraan.