Bijzondere algemene ledenvergadering 8 juni 2022 

Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd.

Zoals beloofd op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2022 betreffende de samenwerking SJO en intentie tot fusie met rvv Rhelico informeren wij jullie hierbij over de stand van zaken.

Stemming v.v. Beesd:

Totaal 202 stemmen waarvan 8 stemmen tegen.

Onze statuten schrijven voor dat 2/3 van het aantal leden aanwezig moet zijn voor goedkeuring fusie. Ondanks de hoge opkomst is dit niet gehaald en zijn we genoodzaakt om op 22 juni a.s. een tweede ALV te beleggen. Op deze avond is het aantal leden dat aanwezig en of gemachtigd is van belang en moet hier van een meerderheid gehaald worden van 2/3 en is het van belang om met zoveel mogelijk leden te stemmen.

Dus voor alle duidelijkheid deze avond hoeft niet meer het aantal van het totale ledenbestand gehaald te worden maar 2/3 van de aanwezige leden en of de gemachtigden.

 

Stemming rvv Rhelico:

SJO    106 stemmen voor, tegen 11 stemmen

Fusie   93 stemmen voor, tegen 24 stemmen

Volgens de statuten is voor rvv Rhelico de samenwerking SJO en intentie tot fusie een feit.

 

Zodra de tweede ALV goedkeuring geeft aan de samenwerking en intentie fusie kunnen de jeugdelftallen in het komende seizoen samen gaan voetballen. De senioren volgen na 1 of misschien 2 jaar.

Namens het bestuur willen we iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en betrokkenheid om tot hier te komen.

Het bestuur

Voetbal Vereniging Beesd

Max Kroeze ( voorzitter )

Sportstraat 7

4153 AJ BEESD