Zondag 7 januari was de Nieuwjaarsreceptie van v.v. Beesd. 

Voorzitter Max Kroeze deed het openingswoord. 

Hij keek terug op de gebeurtenissen in 2017 en zag vooral nieuwe kansen en uitdagingen voor de vereniging in het nieuwe jaar.

 

Aansluitend werden Henk van Bremen en Hans van Bremen gehuldigd voor 50jaar lidmaatschap.

Henk is leeftijdgenoot van Hans en speelde in de jeugd o.a. met Bert Zuurmond, Cees Bassa, Johan van Lith en Mario van Lith. 

Als trainers noemde hij Jan Wim Stals, maar ook de naam van Arie Bothof.

Henk is begonnen in de jeugd aan de Veerweg en is in 1967 meeverhuist naar Sportpark Molenzicht. 

Speelde graag als aanvaller, maar hoe ouder hij werd hoe verder hij naar achteren schoof, eerst op het middenveld en de laatste 

jaren van zijn carrière als actief voetballer speelde hij achterin. 

Henk heeft ook een aantal jaren in het eerste gestaan, trainers die hij zich kan herinneren zijn Han Koster, Wim Remerie en Wim

Daalderop. Henk voetbalde in de jeugd en later bij de senioren vaak met zijn broer Arno en hij is op zijn 50ste gestopt

Speelde toen in Beesd 4 en hij werd dat jaar ongeslagen kampioen, op diezelfde dag werden ook Beesd 1 en Beesd Dames kampioen.

'Een mooi moment op op je hoogtepunt te stoppen', noemde Henk het zelf.

Daarna is hij bij de WKC gaan voetballen tot zijn 56ste.  

Naast voetballer was hij vele jaren bestuurslid als penningmeester eerst in een bestuur met o.a. Wim Bolenius, Bert Burger en 

Dick Maasland. Henk kwam op 4 oktober 2010 in het bestuur met Goof Dokman, Arie den Hartog, Maarten van der Hulst en 

Gerry Uelderink en later (2012) met Thijs Osinga en Frans de Weijer. 

Henk bezoekt nog regelmatig wedstrijden bij Beesd van zijn zoons Dennis en Jasper en hij hoopt dat zijn beide kleinzoons 

Riley en Cayden later gaan voetballen en dan zal hij daar zeker ook graag bijaanwezig zijn.

 

Hans van Bremen speelde in de jeugd met o.a. spelers als Ron Gordijn, Johan van Lith en Wim Bender. Als trainers noemt Hans 

de namen van Jan Wim Stals en Piet den Hartog. Hij speelde in de senioren tot ongeveer zijn 32ste in competitie en speelde 

daarna tot zijn 52ste bij de WKC. Naast voetballen is hij al vele jaren actief als lid van de klusploeg en is daardoor iedere

laatste zaterdag van de maand te vinden op het sportpark voor allerlei kluswerkzaamheden. 

Ook was hij jarenlang actief in de Activiteiten Commissie samen met o.a. Andre Kroeze, Michael Schooneveld, Coos van Lith 

en Bjorn Jansen. In 2000 nam hij de taak als consul over van Evert van Zelst en deze taak doet hij nu nog steeds samen 

met Jan van Alphen en Arie den Hartog.

 

Hierna kreeg Cees Spronk de speld behorende bij Lid van Verdienste. Cees gaf aan dat hij dit graag doet en het gezellig vind 

om als gastheer op te treden voor v.v. Beesd, ook bij uitwedstrijden is hij vaak een gewaardeerd vertegenwoordiger voor onze club.

 

Hierna kreeg het oudste lid van onze vereniging Evert van Zelst het eerste leningscertificaat uitgereikt die de kosten voor 

aanleg kunstgrasveld en voorbereiding nieuwbouw accommodatie moeten financieren.

​Jolanda van de Broek en Marion Koopman werden bedankt voor hun inzet binnen de bestuursdiensten.

 

Gerard van Kilsdonk werd bedankt voor zijn inzet als lid van jeugdcommissie en hoofdbestuur en hierna vroeg Max de 

aanwezigen het glas te heffen op een sportief en gezond 2018.