Beste leden,

Er is de laatste maanden veel gebeurd in de vereniging en hier wil ik jullie graag over informeren.

 

Kunstgrasveld / renovatie veld 2 naar hoofdveld:

De 1ste termijn is betaald en de bruikleenovereenkomst is nog in opmaak met de gemeente.

Er volgt nog onderzoek naar de afmeting en het aanbrengen van de belijning op het kunstgrasveld n.a.v. de nieuwe spelvormen bij de jeugd in het komend seizoen.

Op vrijdag 12 mei en zaterdag 13 mei zijn er door vrijwilligers zelfwerkzaamheden uitgevoerd op veld 1 + 2 waarmee er voor de vereniging weer kosten zijn bespaard. Binnenkort volgen er werkzaamheden op veld 1 ter voorbereiding voor de aanleg van het kunstgrasveld.

Samen met Cees Brouwer ga ik de werkzaamheden controleren en begeleiden ten opzichte van het bestek en onze bijdrage. Na de werkzaamheden kunnen we de trotse gebruiker zijn van de nieuwe velden met veel mogelijkheden om langer en intensiever te sporten gedurende het jaar.

‘Problemen’ bij de senioren.

N.a.v. geluiden over onvrede bij de senioren zijn er gesprekken gehouden door Gerard van Kilsdonk en mij met alle senioren elftallen t.w. Beesd 1, 2, 3 en 5, Beesd Dames1, WKC heren en WKC dames. Er zijn weliswaar problemen, maar deze zijn niet onoverkomelijk. De volgende afspraken zijn gemaakt:

-Voor de korte termijn:

   - communicatie en aandacht, dat is de rode draad, hier gaan we ons in eerste instantie op richten

   - Materialen zoals ballen, tenues e.d. is al door de materialen commissie opgepakt.

   - TC senioren uitbreiden en op korte termijn een plan van aanpak opstellen. We zijn verheugd te melden dat

     Peter Boskaljon het team komt versterken.

   - beleidsplan jeugd en senioren aan elkaar aan laten sluiten (onderzoeken samenvoegen TC jeugd en

     TC senioren.  Cees Brouwer, Ben Frehe, Rien de Vries en Jeroen van Stappershoef pakken dit op. Eerst een

     duidelijke visie formuleren en daarna beleid bepalen

Tijdens de gesprekken is ook gebleken dat veel leden niet weten waar ze hun vragen of klachten binnen de vereniging konden ventileren. Wees kritisch en betrokken en leg dit bij het bestuur neer, wij zorgen ervoor dat het binnen vereniging wordt opgepakt.

Door een aantal teams is er een (financiële) bijdrage gevraagd voor een activiteit bij de seizoenafsluiting. De volgende afspraak is door het bestuur gemaakt: alle senioren teams krijgen aan het einde van ieder seizoen 200 consumptiemunten wanneer ze hun seizoenafsluiting organiseren op ons sportpark met gebruikmaking van de accommodatie. Bij slagerij Arisse en Party Point kan voor de senioren een actiepakket met korting besteld worden voor een BBQ.

Gert Heijsteeg

Tijdens een reguliere evaluatie op maandag 9 mei tussen TC senioren en Gert Heysteeg is in goed overleg besloten om de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ben Frehe is bereid gevonden om als vervanger bij het eerste elftal de laatste competitiewedstrijd en de eerste wedstrijd in de nacompetitie op de bank plaats te nemen. Cees zal de laatste nacompetitiewedstrijd op de bank zitten.

Gert en bestuur hebben uitvoerige gesprekken gevoerd en kwamen met pijn in het hart tot de conclusie dat dit besluit wellicht de grootste kans tot handhaving geeft. De cijfers liegen niet en nuances passen niet bij een eerste elftal. Dit lijkt op dit moment het beste besluit in het belang van de voetbal vereniging Beesd".

Informatieavond voor de jeugd / vertrouwenspersoon / VOG

Op vrijdag 12 mei was er een informatieavond voor de jeugd over gebruik en effecten genotmiddelen. Hierover bent u op de site geïnformeerd. Tijdens deze avond was ook Rieneke Boerma aanwezig. Zij is bereid gevonden de rol van vertrouwenspersoon binnen v.v. Beesd op zich te nemen. Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen onze vereniging aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Dit kan betrekking hebben op bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesterijen, discriminatie of persoonlijke problemen. Indien onze leden, vrijwilligers of aanverwanten - bijvoorbeeld de ouders van onze jeugdleden - hun verhaal kwijt willen, kunnen zij zich wenden tot onze vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor alles wat er rondom de velden gesignaleerd wordt. Zij schakelt structurele meldingen door naar de daarvoor beschikbare professionele instanties. Binnenkort start er een collectieve aanvraag VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor alle leiders, trainers en vrijwilligers die met de jeugd werken. Een volgende belangrijke stap in het beleid om te komen tot een stimulerende, sociale en veilige omgeving voor de jeugd.

Mobiele digitale wedstrijdformulier.

Linda van Dijk en Elmar Dokman gaan in de maand mei naar een bijeenkomst van de KNVB over het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF). Komend seizoen is het mogelijk het digitale wedstrijdformulier in te vullen op je telefoon of ipad m.b.v. de app ‘Wedstijdzaken’ van de KNVB. Hierover later meer.

Leefbaarheidsbudget

Jeroen van Stappershoef zal na uitgebreid onderzoek het Leefbaarheidsbudget (ad 10.000 euro) efficiënt

besteden om zo op de kosten voor de warm water en verwarming in de toekomst te besparen

Contributie / kledingleaseplan

De contributie zal voor komend seizoen niet worden verhoogd. Wel zal zoals aangegeven in de algemene ledenvergadering het kledingleaseplan wat al van toepassing is bij de senioren ook bij de jeugdelftallen worden ingevoerd.

Presentatiegids

De Commissie Communicatie is druk bezig met het samenstellen van een presentatiegids die voor aanvang van het komend seizoen zal worden gepubliceerd met een foto en samenstelling van alle elftallen.

PC traag

De pc in de ruimte naast bestuurskamer zal worden opgetuigd of vervangen voor een sneller model

Het zoeken naar barcoördinator(en) en vrijwilligerscoördinator(en) blijft open staan. Lars Donga heeft zich aangemeld en men is nog op zoek naar een administrateur

Noteer alvast in jullie agenda:

Zaterdag 21 mei                   Robert Mars Toernooi

Vrijdag 9 juni                       v.v. Beesd staat met een kraam op Beesdse jaarmarkt

Zaterdag 26 augustus            Opening kunstgrasveld (activiteiten voor jeugd en senioren)

Kortom, de vereniging is volop in beweging en kunnen we hier met zijn allen trots op zijn! De inzet van de vele vrijwilligers maken onze vereniging levendig en vitaal waarvoor veel dank namens het bestuur!

De werkzaamheden rondom de velden gaat de komende weken gestaag verder en wordt er achter de schermen alweer hard gewerkt aan de voorbereidingen van het nieuwe seizoen.

Rest ons jullie allemaal een fijne vakantie alvast toe te wensen om vervolgens weer fit aan het nieuwe seizoen met mooie uitdagingen te verschijnen.

Namens het hoofdbestuur.