Zaterdag 24 juli was het dan zover. Op sportpark Molenzicht in Beesd werd een toernooi gehouden voor jeu de boules beoefenaars. Iedereen kon inlopen en meedoen. Bij elkaar waren er 50 spelers, ruim 20 uit Beesd en bijna 30 uit omringende dorpen.

Het toernooi was een initiatief van Monique Daam uit Acquoy, Erik van der Broek uit Tricht en Leon Versteegh uit Beesd.

Hun bedoeling is met dit toernooi het Jeu de Boules in West Betuwe meer bekendheid en aandacht te geven, dorpen en mensen met elkaar te verbinden en nieuwe leden te werven.

Met dit toernooi is daartoe een belangrijke aanzet gegeven. We kunnen spreken van een succes.

Spelers kwamen uit Tricht, Rhenoy, Acquoy, Meteren, Deil, Rumpt, zelfs uit Leerdam en Utrecht. Alle 10 de banen waren continu bezet met teams van 2 of 3 spelers. Verder was er nog een aantal kijkers. Ook burgemeester Servaas Stoop liet zijn gezicht nog even zien. Allemaal heel leuk.

Bij een aangename temperatuur werden er in een sportieve en tegelijkertijd gezellige sfeer 3 rondes gespeeld.  Drie spe(elst)ers kwamen als winnaars uit de bus met elk 3 gewonnen partijen. De 3e prijs was voor Kim Zurchek uit Beesd, de 2e prijs ging naar Corrike Lisman uit Acquoy en de 1e prijs ging naar Theo Piek uit Beesd.

Gefeliciteerd allemaal en dit toernooi mag zeker herhaald worden, misschien samen met nog meer dorpen.

Beesd, 26 juli 2021

Onlangs is v.v. Beesd in het bezit gekomen van een verzameling van oud trainer Dirk van de Brink over onze voetbalvereniging. Onder andere oude IN-IN’s van het jaar 1974 en 1975, trainingsaanwezigheidslijsten en een plakboek vol foto’s en krantenknipsels.

Hierdoor is er enthousiasme ontstaan om te kijken of er nog meer oude (maar ook recentere) stukken van v.v. Beesd in omloop zijn.

Mocht er iemand zowel papier maar ook digitaal archiefstukken van v.v. Beesd in bezit hebben en dit willen schenken aan v.v. Beesd voor het archief, denkende aan:

  • Foto’s bijvoorbeeld: elftal, wedstrijd, accommodatie
  • Nieuwsbrieven zoals IN-IN, VVB’er
  • Verslagen, krantenknipsels of nieuwsberichten
  • Notulen, jaarverslagen of andere stukken

Dan graag een e-mail, appje of een telefoontje naar Jelle van Soelen, 0611773735 of via communicatie@vvbeesd.nl.

Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd

Met een verwachting weer terug te mogen keren naar het “normaal” blijft het helaas toch zoeken binnen de steeds veranderende regelgeving voor verenging en individu.  Door alle beperkingen is het een vreemd seizoen geweest, de jeugd kon trainen, zonder ouders en toeschouwers, voor de senioren nog minder.

Gelukkig kan het samenzijn in de kantine en terras weer plaats vinden en blijft de kantine bij voldoende animo op de donderdagavond open. Wees welkom allen.

Er blijft ook ruimte om een balletje te trappen op het kunstgrasveld in de vakantie waarbij we gelijk het verzoek willen doen om te kijken naar onze eigendommen op de velden. De laatste weken is er vandalisme geweest waarbij doelen en netten opzettelijk beschadigd zijn.

Ook voor ons als bestuur was het een vreemde periode waarbij we vaak niet zichtbaar zijn geweest, er is achter de schermen wel door gewerkt aan de voor dat moment belangrijke zaken zoals:

  • Overleg met de gemeente over het harmonisatiebeleid voor alle verenigingen, door de fusie zijn er de nodige verschillen ontstaan inzake subsidie, onderhoud e.d. Voor onze vereniging verandert er nagenoeg niets qua kosten en subsidies vanuit de gemeente.
  • Overleg met de KNVB over de belangen van alle verenigingen binnen West Betuwe.
  • Overleg met de gemeente over diverse vereniging gerelateerde onderwerpen zoals nieuwe wetgeving aansprakelijkheid besturen.
  • Verkenning mogelijkheden nieuw te bouwen accommodatie.

Het nieuwe seizoen hopen we weer als vanouds te kunnen vergaderen in de bestuurskamer.

Momenteel zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang en moeten er plannen gemaakt worden, hoe het uiteindelijk uitpakt weten we niet, maar gaan we van het beste uit.

De activiteiten commissie is de openingsdag aan het optuigen met de intentie er een mooie dag van te maken voor jong en oud onder het genot van muziek, hapje en drankje.

We gaan ervanuit dat de openingsdag de DAG mag worden voor een nieuw seizoen waarbij de beperkingen het plezier en samenzijn niet te veel beperken.

De vakantieperiode dient zich aan en willen we als bestuur al onze leden, vrijwilligers en sponsoren bedanken voor hun inzet, die er steeds het beste van hebben gemaakt hartelijk dank voor hun loyaliteit aan de vereniging.

Namens het bestuur wensen wij iedereen een fijne en mooie vakantie toe en spreken we uit elkaar weer te ontmoeten op de openingsdag van het nieuwe seizoen.

Fijne vakantie.

Namens het bestuur Voetbal Vereniging Beesd.
Goof, Cees, Jan, Richard en Max
en namens de jeugdcommissie Jeroen

Jeu de Boules, wie kent dat spel niet?

De gezelligheid, de uitdaging en het wedstrijdkarakter bieden veel aantrekkingskracht. Ook in de dorpen van West Betuwe zoals in Acquoy, Tricht, Beesd, Deil en Rhenoy wordt er gespeeld door tientallen mensen.

Het Jeu de Boulen is op zich wel bekend, maar mensen zijn aan de mogelijkheden van spelen zo dicht bij huis niet zo gewend. Daarom hebben Monique Daam uit Acquoy, Leon Versteegh uit Beesd en Erik van der Broek uit Tricht namens hun spelersgroepen initiatief genomen om het Jeu de Boulen in West Betuwe meer bekendheid te geven. In het besef dat ook bij andere dorpen initiatieven bestaan.

Het doel is bekender te worden, te verbinden, te verbreden en te verjongen. Zeker na de moeilijke coronatijd is Jeu de Boulen een uitstekende mogelijkheid om elkaar weer te ontmoeten.

Op zaterdag 24 juli wordt er een Jeu de Boules toernooi gehouden op sportpark Molenzicht van Voetbalvereniging Beesd, Sportstraat 7 in Beesd. Daar liggen tien banen in beschutte sfeer, waar capaciteit is voor 60 spelers. Het gaat om inlopen en kennismaken met de sport en spelen. Ballen zijn beschikbaar.

Het toernooi wordt gespeeld van 13:00 tot 17:00 uur.

Voor meer informatie: Leon Versteegh 06-12598816.

Beste leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers,

De vakantie staat voor de deur en na de vakantie gaan we van start met het nieuwe seizoen. Hopelijk een seizoen waarin we gewoon lekker kunnen trainen en voetballen.

Wij zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Ook in het nieuwe seizoen hebben we jullie weer keihard nodig om alles georganiseerd te krijgen.

We vertrouwen erop jullie ook weer te zien om de vrijwilligers taken op te pakken.

Komend seizoen starten we met 12 punten die als volgt verdeeld kunnen worden:

Bardienst:     (inschrijven via voetbal.nl app).

Donderdagavond     19:30 – 22:00 uur   3 punten

Donderdagavond     22:00 – 00:00 uur   3 punten

Zaterdagochtend     08:00 – 12:30 uur   4 punten

Zaterdagmiddag      12:30 – 17:00 uur   4 punten

Zaterdagavond        17:00 – 21:00 uur   4 punten

Klusochtend: (aanmelden bij vrijwilliger@vvBeesd.nl)

Zaterdagochtend    08:00 – 12:30 uur   4 punten

Wedstrijden fluiten: (aanmelden bij vrijwilliger@vvbeesd.nl)

Junioren                 per wedstrijd           2 punten

Senioren                 per wedstrijd           2 punten

Leider/trainer: (aanmelden vrijwilliger@vvbeesd.nl) 12+ punten

De inschrijving voor de bardienst is open gesteld.

Schrijf jezelf in en voorkom dat je door ons wordt ingeroosterd op momenten dat het niet uitkomt.

Vanaf 1 augustus gaan wij de openstaande diensten 1 a 2 maanden vooruit inroosteren.

Iedereen die zich nog niet heeft ingeschreven of nog geen uren heeft gemaakt komt als eerste aan de beurt.

Zorg dus ook dat je voorkeuren goed staan, dan proberen wij je eerst in deze dienst te roosteren. Lukt dat niet dan krijg je een andere dienst toegewezen.

Let op! Wanneer je ingedeeld staat en je verhinderd bent, dien je zelf voor vervanging te zorgen of te ruilen. Dit kan ook via de app.

Bij het niet op komen dagen en het niet draaien van je uren, zijn de reglementen na te lezen op de site van v.v. Beesd in het vrijwilligersreglement.

VANAF NU ZELF INSCHRIJVEN VOOR JE BARDIENST – Voetbal Vereniging Beesd (vvbeesd.nl)

Een fijne vakantie en we zien jullie graag weer in het nieuwe seizoen.

Met vriendelijke groet,

Ardy Huigen en Mirjam de Keijzer

Vrijwilligers coördinator vvBeesd

vrijwilliger@vvbeesd.nl