De geluidsinstallatie in de voorraadkast in de kantine zorgde vaak voor frustratie. Iedereen zat maar aan schuifjes en knopjes te draaien en de boel was weer ontregeld en Jan van Hillo kon weer opdraven.

Dat is verleden tijd.

Hoe zet je voortaan de tv, beamer, microfoon of muziekinstallatie aan?

Dit alles is vanaf nu te regelen m.b.v. een keurig mengpaneel achter de bar.

Simpel en zeer gebruiksvriendelijk.

Volg de instructies in de gebruikshandleiding:

 • mengpaneel aanzetten,
 • werking schuifknoppen,
 • muziek afspelen,
 • TV kijken,
 • gebruik microfoon,
 • mengpaneel uitschakelen

en vooral ‘waar mag je niet aankomen’, en iedereen kan het.

Dank je wel

Richard Aalten en Jan van Hillo.

Gebruikshandleiding muziekinstallatie / tv / beamer / microfoon

Mengpaneel aanzetten Zet de witte schakelaar aan, lampje schakelaar brand alsmede drie groene
lampjes van het mengpaneel
Werking van de schuifknoppen Tweede van linkse schuifknop is volume van Televisie (sticker TV)
Linksonder groene draaischakelaar voor volume microfoon (sticker MIC)
Muziek afspelen Start op de iPad de Spotify app en kies je muziek
Volume regelen met de linker schuifknop (IPAD)
TV (of beamer) kijken Zet de schotelontvanger aan met de afstandsbediening. Deze zit achter het
mengpaneel, richt de afstandsbediening op de schotelontvanger.
Zet de TV of beamer aan
Regel geluid met de tweede van linkse schuifknop (TV)
Gebruik microfoon Zet de microfoon aan (met het schuifje op de microfoon)
Regel het volume met de groene draaischakelaar linksonder (MIC)
Mengpaneel uitschakelen Zet de witte schakelaar uit, lampje is uit. Alle apparatuur is uit.
NIET AANKOMEN Instellingen iPad, alleen de app van Spotify gebruiken
Versterker in de kast, deze staan goed ingeregeld

Beste leden,

Door de Corona protocollen was het al rustig rondom de velden van onze voetbalvereniging, maar sinds afgelopen week was het vreemd rustig.
Want zoals Evert van Zelst bijna dagelijks zijn rondje maakt naar de club om samen met Piet en Arie de onderhoudswerkzaamheden door te nemen of even een balletje te trappen met het Walking Football team was het onverwachts stil geworden. Evert was namelijk aan het tobben met zijn gezondheid en is hij op donderdag 29 mei opgenomen in het ziekenhuis voor een zware operatie aan zijn lever. Gelukkig is de operatie geslaagd en gaat het herstel voorspoedig. Want één ding is zeker onze Evert is gelukkig taai.

Helaas kunnen we nu door deze gebeurtenissen zijn 90e verjaardag op woensdag 10 juni niet vieren zoals gepland was. We wilden als vereniging Evert die dag in het zonnetje zetten voor zijn onvoorstelbare inzet van meer dan 50 jaar waarvan de laatste jaren het onderhoud van de accommodatie waarvoor wij hem zeer dankbaar en erkentelijk zijn.

Om Evert toch een bijzondere dag in het ziekenhuis of verzorgingstehuis te kunnen geven, wil ik iedereen die zich geroepen voelt vragen een kaart te sturen voor zijn 90e verjaardag en hem een spoedig herstel toe te wensen.

Het adres is:
U.M.C.
t.a.v. Evert van Zelst
C4 oost kamer 5
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht.

Namens bestuur en vereniging wensen wij Evert een mooie 90e verjaardag toe, een spoedig herstel en een snel weerzien op onze vereniging.

Sportieve groet,

Namens het bestuur VVB

Max Kroeze

Voor v.v. Beesd is het belangrijk dat wij instaan voor de veiligheid van onze leden.

We willen graag dat iedereen met plezier kan voetballen en zich thuis kan voelen binnen onze vereniging.

Binnen onze maatschappij is het helaas zo dat er toch gebeurtenissen plaatsvinden waarbij grensoverschrijdend gedrag voorkomt en v.v. Beesd wil graag proberen om daar hulp te bieden, als dat nodig is, om dit te voorkomen of te stoppen als dit plaats vindt binnen onze vereniging

Bij de vertrouwens(contact)personen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij ; Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van v.v. Beesd

 • Pesten en gepest worden
 • Machtsmisbruik en verbale agressie
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten); de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag ; je denkt dat iemand uit jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging / het team
 • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer/coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • Of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van v.v. Beesd op de juiste plaats is

Als er sprake is van seksuele intimidatie, kun je ook terecht bij het NOC*NSF met je vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900-202 55 90 (€0.10 cent per minuut)

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon

Deze luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Dit kan binnen de vereniging zijn (o.a. vertrouwenspersoon ) maar er kan ook contact gelegd worden met externe partijen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zij doen niets wat je niet weet.

De  vertrouwenscontactpersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten kan ook.

Wat doet de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon helpt je, binnen de vereniging, bij het vinden van een oplossing voor jouw situatie.

Er kan overleg zijn met de vertrouwenscontactpersoon over de situatie om daarna contacten te leggen met  technische commissie/ trainers/coach/ team , om het probleem bespreekbaar te maken en, afhankelijk van de situatie, tot een oplossing te komen en/of de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken.

Ook kan er overleg plaatsvinden met het (jeugd)bestuur  als er binnen de vereniging maatregelen genomen dienen te worden en deze begeleid dit proces.

Vertrouwenscontact persoon             Jonne van Zanten

Vertrouwenspersoon                          Rieneke Boerma                     tel.  0345-618892

Emailadres: vertrouwenscommissie@vvbeesd.nl