Toekomstvisie Voetbalvereniging Beesd

De vereniging staat onder druk is een veel gehoorde kreet. Barbezetting, het vinden van vrijwilligers, sporten op maat, wel of geen open club, enz. Hoe maken we de vereniging gezonder?

Als bestuur van v.v. Beesd hebben we gebruik gemaakt van de kennis van de KNVB in de persoon van extern adviseur Fons van der Logt bij niet alleen het bepalen, maar ook bij de vraag hoe we onze ambities kunnen realiseren. Samen met een kernteam bestaande uit leden uit verschillende doelgroepen binnen de vereniging werd nagedacht over een toekomst voor de komende 5 jaar.

‘’Want samen zijn we de vereniging’’

De bijeenkomsten met het kernteam leverden een aantal inspirerende avonden op en ook op de spiegelavonden met de overige aanwezige leden erbij was de betrokkenheid groot.

Het beoogde resultaat was om te komen tot enkele kernwaarden voor onze vereniging.

 

Uiteindelijk zijn er 3 kernwaarden en bijbehorende ambities bepaald voor de toekomst.

Op woensdag 19 juni zullen deze kernwaarden worden gepresenteerd aan het bestuur nl.:

V. V. B.: Verbinding, Verdere ontwikkeling en Betrokkenheid.

De komende jaren wil v.v. Beesd zich verder ontwikkelen, doorgroeien naar een betere vereniging dan we nu zijn. Wat willen we behouden en/of waar zijn we trots op, waar liggen de verbeterpunten?

 

Uit de lijst met ambities worden er 3 gekozen waarmee het bestuur aan de slag gaat.

Waarom 3?

Dat is te overzien, te onthouden, te realiseren.

Na de realisatie van deze punten komen de overige aanbevelingen aan de orde.

 

V.V. Beesd, een vereniging waar men zich thuis voelt.

Binnenkort meer,

Het bestuur