Om 13.00 uur druppelden de eerste leden binnen en om 13.30 uur begon voorzitter Max Kroeze met zijn welkomstwoord. Een hartelijk welkom aan niet alleen voetballende leden, maar ook aan leden van de Jeu de boules, oud-leden, vrijwilligers, sponsoren, leden van de Business Club, bezoekers, hoofdsponsor Patrick Kemker, oud-wethouder van de Gemeente Geldermalsen Niko Wiendels en Bart Bruggeman van de KNVB. Max gaf in zijn toespraak aandacht aan de periodes gisteren, vandaag en de toekomst. Hieronder een korte samenvatting.

 

Gisteren.

‘Gisteren’ begon het 60 jaar geleden allemaal aan de overkant, nee schrik niet, wel aan deze zijde van de Linge oftewel aan de Veerweg. Eerder waren er voor de 2e Wereld Oorlog twee verenigingen opgericht ‘Blauw Wit’ en ‘De Egelantier’, maar deze waren net als de na de oorlog opgerichte ’Beesdse Sportvereniging’ slechts van korte duur vanwege een te klein ledenaantal.

Op 1 juni 1959 werd uiteindelijk Voetbal Vereniging Beesd opgericht met 40 leden. Met veel inzet van vrijwilligers werd een akkerland omgebouwd tot voetbalveld. De tenues waren geheel in wit en de vereniging was een feit. De leren bal zat met veters aan elkaar en wassen deed men met Lingewater. De wegzijde werd afgeplakt met jute zakken zodat mensen vanaf de Veerweg niet onbetaald konden kijken naar het toen al mooie voetbal.

60 jaar een vereniging die midden in ons Dorp Beesd staat, die tot op de dag van vandaag mensen bindt en verder helpt op wat voor manier dan ook. En met name de trouwe inzet van de vele vrijwilligers en betrokken sponsoren komt in de afgelopen 60 jaar steeds terug in onze vereniging.

Veel van jullie zijn al lang lid van de vereniging en weten schitterende anekdotes te vertellen over voetballen, partijtjes matten of een lekker feestje bouwen. Sommige namen van oud-spelers zijn in den lande nog beducht van gebeurtenissen en dan heb ik het niet over voetballen.

Veel anekdotes met een lach.

Het aantreden van het huidige bestuur dateert deels van voor en na de mislukte fusie ondanks de grote inzet van Patrick Kemker, Jeroen van Stappershoef, Ronald Versteegh, Goof Dokman en Cees Brouwer. Op dat cruciale moment kon men ook weer rekenen op de brede steun van veel vrijwilligers en sponsoren zodat we nu op deze dag met trots kunnen laten zien wat we bereikt hebben. Op de gedateerde accommodatie na kunnen we met trots kijken naar de schitterende velden met ledverlichting, zonneboiler en geheel automatische beregening.

 

Vandaag

‘Vandaag’ vieren we met z’n allen dit 60-jarig jubileum en staan we stil bij de historie van onze vereniging waaraan iedereen op zijn of haar manier een steentje heeft bijgedragen. Als bestuur hebben we bewust gekozen voor een feest voor de leden zonder verdere poespas of dure acts. 

Een dag om bij te praten en de welbekende oude koeien uit de sloot te halen, anekdotes op te halen of even stil te staan bij leden die ons ontvallen zijn of momenteel moeten knokken voor hun of haar gezondheid.

 

Morgen

‘Morgen’ gaan we verder met de dagelijkse gang van zaken voor onze leden, maar zeker ook met nieuwe uitdagingen. Want zoals een mens zich na 60 levensjaren opmaakt voor een mooi pensioen en een heerlijke oude dag is zo’n moment voor onze vereniging onbespreekbaar. Met een vergrijzend dorp en een vertrekkende jeugd ligt er een grote uitdaging zolang de reeds 12 jaar geleden toegezegde woningbouw verder uitblijft.

We zullen een goede koers uit moeten gaan zetten voor behoud van leden en vrijwilligers, hetgeen met een sterk veranderende maatschappij bijna niet te volgen is. Landelijk is er al een trend van het supermarkt model. Even voetballen of sporten wanneer je wil, afrekenen bij de kassa en weer weg. Laten we hopen dat dit model niet ons model wordt. Met name de sociale cohesie en diversiteit van onze club is bijzonder en wat ons betreft in ere te houden. Kijk naar een jaarverslag en wees verbaasd wat er allemaal in en rond onze vereniging afspeelt. Gisteren de 8e editie van het Robert Mars Toernooi met 32 jeugdteams en een opbrengst van ruim € 22.500 voor KIKA. Walking Football, de jeu de boules, de WKC-heren en WKC-dames en ga zo maar door.

Om hier goede keuze in te maken voor de komende jaren is er een kernteam samengesteld die met Fons van de Lugt van de KNVB inmiddels al meerdere weken in overleg zijn om te analyseren en te onderzoeken wat ons te doen staat voor de komende jaren. Een ding staat al vast en dat zijn de drie kernwaarden van onze vereniging nl. VVB: (V)erbinding – (V)erdere Ontwikkeling - (B)etrokkenheid.

Zodra dit proces is afgerond zullen we jullie informeren.

Kortom genoeg werk aan de winkel voor het bestuur, maar ook voor jullie allen, want samen komen we ver. Eenieder weet dat mijn kennis van voetbal redelijk te kort schiet, maar kijkend naar wat er gebeurd rondom de vereniging ben ik wel trots om dit alles met het huidige bestuur en jullie allen te mogen faciliteren en vertrouw dan ook op een bloeiende vereniging voor de komende jaren. Daarom ook mijn bijzondere dank aan Goof Dokman, Cees Brouwer, Jan Kroeze en Richard Aalten. Graag een applaus voor hen.

 

Afscheid van hoofdsponsor Patrick Kemker.

Na 9 jaar hoofdsponsor te zijn geweest van onze vereniging willen we je vandaag hiervoor hartelijk bedanken en een grote blijk van waardering geven. Je hebt in de afgelopen 9 jaar de nodige gebeurtenissen voorbij zien komen en was daarnaast je inzet in het bestuur groot en efficiënt. 

Wij wensen je veel succes met je onderneming en hopen je nog vaak hier te mogen ontmoeten. Hartelijk dank!

 

Oud-Wethouder Niko Wiendels:

Als we rondom ons clubgebouw kijken zien we het veel besproken kunstgrasveld liggen qua politiek en milieu destijds. Toch hebben we de stap kunnen maken en zijn we er ontzettend blij mee qua gebruik. Ook het nieuwe hoofdveld is een mooi voorbeeld hoe we budgetten en keuzes samen met ambtenaren hebben kunnen uitwerken. Mede dankzij Niko Wiendels, oud-Wethouder toenmalige gemeente Geldermalsen, is dit allemaal gelukt en hebben wij hem daarom vandaag uitgenodigd aanwezig te zijn op ons jubileumfeest. Beste Niko, hartelijk dank namens Voetbal Vereniging Beesd.

 

Bart Bruggeman. - KNVB

Namens de KNVB nam Bart Bruggeman het woord en overhandigde daarna het jubileumcadeau die zeker een mooi plaatsje zal krijgen in de bestuurskamer.

 

Nieuwe hoofdsponsor: de firma Aannemingsbedrijf De Jong en Zoon Beesd B.V.

Met dank aan de sponsorcommissie deelde Max met trots mee dat de firma Aannemingsbedrijf De Jong en Zoon Beesd B.V. voor de komende 3 jaren als hoofdsponsor van VVBeesd is verbonden. 

Wij willen Gerrit, Erika en Henk Zuurmond van harte welkom heten als hoofdsponsor van onze vereniging en hun bedanken voor dit schitterende gebaar.

Voordat Max afsloot dankte hij de Activiteiten Commissie en alle vrijwilligers die deze dag hebben georganiseerd en wenste hij iedereen een mooie en gezellige dag toe.

Hierna werd er door de senioren onderling gevoetbald en was er voor de jeugd een ware Voetbalcity opgebouwd. Ruim 350 mensen bezochten deze warme, maar bijzonder gezellige dag. Voor iedereen dus ook voor niet leden waren er gratis bonnen voor eten en drinken. De broodjes hamburger, porties sate en heel veel frietjes gingen er gretig in. Dank aan de vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt. Op naar de volgende 60 jaar….