Vrijdag 22 februari 2019 was een belangrijke dag in het bestaan van v.v. Beesd vanwege de keuze zondag- / zaterdagcompetitie.

Landelijk gaan veel verenigingen van de zondag competitie naar de zaterdag en wilde Voetbal Vereniging Beesd na een pilot met het tweede na 1 jaar, alle spelende senioren raadplegen middels een enquête om zo een gedegen en democratische keuze met draagvlak te maken.

Op verzoek van het bestuur was er door de Technische Commissie Senioren onder de competitie spelende leden (spelers van Beesd 1, 2, 4 zondag en Beesd 2, 019, 017 zaterdag) een enquête gehouden over de toekomst van het seniorenvoetbal en tevens werd de pilot zaterdagvoetbal geëvalueerd.

Voorzitter Max Kroeze opende de bijeenkomst en hij gaf aan dat niet het bestuur, maar de (spelende) leden van v.v. Beesd de toekomst bepaalden van het seniorenvoetbal. 

Middels deze avond wilde het bestuur en TC-senioren de aanwezigen informeren over de resultaten en de conclusies van de enquête. Technisch Commissielid Edgar Brouwer had samen met zijn commissie leden en KNVB de enquête opgesteld en gaf middels een presentatie de resultaten weer.

De agenda zag er als volgt uit:

Samenvattende statistieken, Analyse: gesommeerde resultaten, Analyse: resultaten per team, Analyse: vergelijking & conclusies, Advisering bestuur aan de leden, Ruimte voor vragen & opmerkingen

Samenvattende statistieken

117 spelende leden vanaf O17, Gemiddelde invulduur: 3 min, 47 sec, Gemiddeld voltooiingspercentage: 100%, 89 respondenten, Responspercentage: 75.2 % 

Dus van de 117 spelende leden hadden 89 leden (75.2 %) de enquête ingevuld.

Een mooi resultaat.

Edgar Brouwer analyseerde vervolgens de enquête en bracht hierna advies uit aan het bestuur. 

Analyse: vergelijking, wetende dat…

75.2% van de genodigden de enquête heeft ingevuld, 83% daarvan 10 jaar of langer lid is, 46.6% langer dan 5 jaar spelend lid verwacht te blijven, 26.1% onzeker is over zijn toekomst als spelend lid, meer dan de helft (53.4%) competitief voetbal wilt spelen, en meer dan de helft (52.3%) afhankelijk is in zijn keuze wanneer te voetballen in het weekend, 54.5% op z’n minst tevreden is met de pilot (en 37.5% neutraal) 

 

Conclusies:

79.2% van de junioren wil blijven voetballen op zaterdag, zaterdag 2 wil unaniem op zaterdag blijven voetballen, meer dan de helft van zondag 1 (53.3%) wil op zaterdag voetballen, het overige deel van zondag 1 is nagenoeg gelijkmatig verdeeld over ‘zondag’ en ‘geen voorkeur’. De voorkeur voor zondag wordt voornamelijk gesteund door zondag 2 (38.9%) en zondag 4 (50%), laatstgenoemde teams vertegenwoordigen bij elkaar 70.8% van de groep ‘geen voorkeur’, vier spelende leden zullen stoppen, indien wordt gekozen voor zaterdagvoetbal Zeventien spelende leden zullen stoppen, indien wordt gekozen voor zondagvoetbal, 14 hiervan komen uit het huidige zaterdag team, op één lid na zal de rest (23) die zaterdag als voorkeur heeft ook bij een keuze voor zondagvoetbal blijven spelen.

Bij een keuze voor zaterdag zal de helft met zondag als voorkeur recreatief op zondag willen blijven. 30% van laatstgenoemde groep gaat mee naar de zaterdag

Gekeken naar visie is er weinig draagvlak voor een toekomst alléén op de zondag (5.7% van de respondenten) De 33% die een toekomst ziet in beide dagen is voor 79.3% afkomstig uit de huidige zondag teams. Ondanks dat wordt 44% van de groep die toekomst ziet in zaterdag gevormd door de zondag teams. 

  

Advisering bestuur aan de leden

Zaterdagvoetbal heeft de toekomst. 

Selectie voetbal Beesd 1 en 2 naar de zaterdag. 

Maatwerk bespreekbaar voor Beesd 4. 

WKC mag zelf invulling geven. 

Andere recreatieve initiatieven voor de zondag blijven we stimuleren

 

Hierna was er ruimte voor vragen en opmerkingen.

Bestuur en Technische Commissie beantwoordde een aantal vragen van de aanwezigen en gaf daarna aan dat de TC-senioren in gesprek gaan met de elftallen om eventuele vragen te bespreken vervolgens zal er contact worden opgenomen met de KNVB over de inschrijvingen van de elftallen voor het komende seizoen.

Het Bestuur