Beste leden en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd,

De Sinterklaas heeft van het jaar zoveel moeten sjouwen dat hij nog even in Nederland voor een nieuwe heup moet blijven en hopen wij hem het volgend jaar bij goede gezondheid weer te mogen ontmoeten.

Ondertussen kunnen we ons opmaken voor de gezellige dagen rondom de kerst en het nieuwe jaar. Een nieuw jaar met weer veel uitdagingen en kansen maar zeker ook zorgen: Een grote uitdaging is om de verenging met vrijwilligers op alle vlak te laten draaien waarbij leden, ouders en verzorgers mee anticiperen om het sportief, gezellig maar ook betaalbaar te houden. In de eerste week van januari worden de vrijwilligers door Natasja van Bremen weer verzocht mee te werken aan de planning van de barinzet en de bestuursdiensten. Met name de barbezetting blijft een issue en neemt niet iedereen zijn verantwoording hierin. Wel is het positief te melden dat na onze melding van het tekort aan munten dit gelukkig de laatste weken niet meer voordoet. Laten we ervoor waken dat het zo blijft!!

We kunnen nog enthousiaste vrijwilligers gebruiken voor TC-jeugd, een wedstrijd fluiten, activiteitencommissie of onderhoud etc. etc., jullie zijn van harte welkom.

Jeroen van Bremen en Peter Versteegh zijn toegetreden tot de jeugdcommissie en Richard van Aalten komt in 2019 het bestuur versterken. Igor Bassa en Kevin Kruissen hebben onderlaatst de TC-senioren versterkt en liggen er genoeg uitdagingen klaar.

De provincie Gelderland heeft een groot bedrag aan subsidie beschikbaar gesteld voor onderhoud en nieuwe sportaccommodaties en we gaan proberen hier een eerste bijdrage voor onze nieuwe accommodatie op te halen. Zodra er voldoende financiële middelen zijn kunnen we gezamenlijk een beeld gaan vormen wat we precies willen.

 

In een sterk en snel veranderende maatschappij is het van groot belang om als vereniging een visie voor de komende 5 jaar te bepalen en is het slagen ervan belangrijk om draagkracht van de leden hiervoor te krijgen. Binnenkort start er met behulp van de KNVB door Fons van de Logt een serie bijeenkomsten op met leden voor het gezamenlijk bepalen van de visie voor de komende 5 jaar. De selectie voor de eerste groep is reeds gestart en willen we aanvangen met leden vanuit alle leeftijd en sportniveaus.

Volgend jaar bestaat onze vereniging 60 jaar en willen we dit met een groot toernooi en feest gaan vieren. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die hier een succes van willen maken.

Dit seizoen zijn we gestart met een pilot voor de zaterdagcompetitie en zullen we dit met de senioren gaan evalueren om tot een volgende keuze te komen. Voor een goed besluit hebben we besloten met de TC senioren om een enquête op te stellen die onder alle senioren wordt verspreid. Laat je stem gelden want het is een belangrijk moment voor de vereniging!

In de laatste Ledenvergadering hebben Patrick Kemker, Ronald Versteegh, Jeroen van Stappershoef en Goof Dokman besloten met hun inzet in het bestuur te stoppen. Middels deze brief willen wij ze nogmaals van harte bedanken voor hun inzet voor de vereniging. Na veel tijd en energie in de bekende “fusie” te hebben gestoken, hebben ze veel betekend in de nieuwe fase van de onze vereniging.

Mannen bedankt!!

Achteraf heeft Goof Dokman gelukkig zijn besluit ingetrokken en zijn wij ontzettend blij met zijn inzet als secretaris!! (was wel wat overtuigingskracht voor nodig… Wie zou er anders het jaarlijkse jaarverslag moeten maken?)

De Jeu de Boules heeft een nieuwe commissie gekregen in de personen van Gert Bassa, Theo Piek en Toos van Bremen en zijn de eerste nieuwe stappen weer gezet. Binnenkort wordt het honk vergroot voor de leden.

Het succes van Walking Football is inmiddels in de hele regio bekend dankzij George Wakkermans en zouden we graag willen weten of er belangstelling is voor een nieuwe opzet met 50 of 60+. Geïnteresseerden kunnen zich bij het bestuur aanmelden, tijden en dagen kunnen in overleg bepaald worden.

Met veel enthousiasme houdt de commissie de leden van de Businessclub betrokken bij de voetbalvereniging en vormen zij een belangrijke bron voor onze financieel vitale vereniging.

Het nieuwe hoofdveld ligt er keurig bij, mede door de inzet van de klusploeg op iedere laatste zaterdag van de maand, maar natuurlijk ook door de reclamebord sponsoren die de club ondersteunen.

Bij het Waterschap Rivierenland is een aanvraag ingediend om volgend jaar met water uit de Linge te mogen beregenen zodat de reclameborden, bestratingen e.d. niet meer bruin worden van het bronwater.

 

Kortom weer genoeg te doen in het nieuwe jaar.

Het bestuur wil ik iedereen bedanken, leden, sponsoren en vrienden van Voetbal Vereniging Beesd, allen die zich hebben ingezet in het afgelopen jaar en alvast succes toewensen met de nieuwe uitdagingen in 2019!!

Namens het bestuur van v.v. Beesd wens ik iedereen fijne feestdagen en een gezond maar vooral sportief nieuwjaar toe.

Max Kroeze