Normaal is deze kreet herkenbaar op de velden tijdens het trainen of wedstrijden, echter heeft het nu een totaal andere strekking.

Namelijk een aantal vrijwilligers heeft na jarenlange inzet besloten te stoppen met hun bijdrage aan de vereniging waardoor het bestuur op zoek is naar nieuwe vrijwilligers binnen het hoofdbestuur en jeugdcommissie. Zonder deze extra vrijwilligers lukt het niet om alle ballen van de vereniging in de lucht te houden. 

Kortom, WIE wie ons komen ondersteunen met raad en daad voor het laten functioneren van de vereniging.

Voor vragen en of aanmelden kunnen jullie via de mail reageren naar vvbsecretaris@hotmail.com of spreek één van de huidige bestuurders aan.

Het hoofdbestuur