Beste leden van Voetbal Vereniging Beesd

De afgelopen maanden hebben Roel Hazenberg, Natasja Dekker en Roland Versteegh vele uren besteed aan het opzetten van een vrijwilligers regelement met als doel iedereen bij de vereniging te betrekken voor inzet  van de barbezetting en andere taken.  Alle leden zijn geïnformeerd en gevraagd naar voorkeur qua inzet en samenwerking hetgeen er toe geleid heeft dat de bar volledig is ingeroosterd tot einde van het seizoen. Bij de bar zijn de roosters met indeling vrijwilligers in te zien zodat iedereen op de hoogte is van zijn/haar taken. Voor de controle van deze taken hebben Jan van Alphen en Herrie Kielestein hun medewerking toegezegd. Natasja en Lars Donga maken in overleg met de leden de indeling, Jan en Herrie controleren op aanwezigheid / verzuim. Desbetreffende zal op zijn verzuim worden aangesproken en in indien van toepassing met een boete van €50,-- geconfronteerd worden. Dit geld blijft gereserveerd om bij verzuim van  geroosterde leden te kunnen beschikken over betaalde inzet voor dat moment. Voor deze pool van betaalde krachten zoeken we nog een aantal personen. Eventuele geïnteresseerden kunnen met Natasja van Bremen contact opnemen.

Alle leden bedankt voor hun medewerking en willen wij het team van Natasja, Lars en Roel speciaal bedanken voor hun tomeloze inzet voor de opmaak van dit rooster. Jan en Herrie wensen wij veel succes met hun taak maar gaan we er vanuit dat iedereen zijn verantwoording neemt en nakomt zodat de bar volgens rooster bezet is en naast de vaste kern van vrijwilligers alle leden betrokken worden en blijven bij onze club oftewel “ Voor leden door leden”.

Succes allen.

Bestuur v.v. Beesd